Blog

5 ani și 23 de milioane lei pentru construcția bazinului de înot al Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu”
Revizii

5 ani și 23 de milioane lei pentru construcția bazinului de înot al Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu”

 

Autor: Diaconu Olga

Planificarea reprezintă o etapă esențială în derularea procedurilor de achiziții publice. Unul dintre elementele planificării corespunzătoare este disponibilitatea resurselor financiare suficiente pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse. În unele situații însă, din lipsa disponibilității de resurse, unele autorități contractante dispun alocarea unei porțiuni din suma necesară pe parcursul a câțiva ani. În acest mod, lucrările care ar putea fi finalizate în câteva luni, sunt și ele tergiversate timp de mai mulți ani.

Drept exemplu în acest sens servește   procedura de achiziție a lucrărilor de construcție a bazinului de înot al Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu”, inițiată de ÎM „Direcția Construcții Capitale a mun. Chișinău”, cu valoarea estimată de 23 768 242,98 MDL. Conform anunțului de participare, termenul de executare a lucrărilor de construcții este până la 31.12.2025. 

 

 

Inițial am considerat că poate fi vorba de o eroare. Totuși documentația de atribuire face referire la termenul de executare a lucrărilor de 60 de luni.

 

 

Documentația de atribuire nu justifică termenul de executare atât de îndelungat de executare a lucrărilor de construcție a piscinei. Acest termen crează neclarități și pentru unii operatori economici, care au solicitat clarificări la modalitatea de reținere a garanției bancare, respectiv dacă aceasta va fi blocată pe un termen de 5 ani. Considerăm că e vorba de o confuzie, iar operatorul economic s-a referit la garanția de bună execuție. Din răspunsul autorității contractante reiese că bugetul pentru fiecare an va fi aprobat la începutul anului respectiv. Pentru anul 2020, suma limită disponibilă pentru lucrări este de aproximativ 4 500 000 lei.

 

 

Din cererile de clarificare formulate într-o procedură de achiziție similară anterioară, anulată în luna martie, la fel, reiese că plățile vor fi alocate pentru fiecare an separat. 

 

 

Conform deciziei CMC 6/4 din 26.12.2019, limita alocațiilor stabilite pentru construirea bazinului de înot pentru anul 2020 este de 5 milioane lei.

 

 

Din informația din sistemul MTender, reiese că procedura precedentă de achiziții a fost anulată, după ce primarul general al municipiului Chișinău a dispus ca aceste lucrări să fie executate de către Direcţia educaţie tineret şi sport Râşcani, cu atribuirea acesteia a alocaţiilor respective în sumă de 5000,0 mii lei.

 

 

După cum vedem însă, procedura curentă a fost inițiată tot de Î.M. „Direcția Construcții Capitale a mun. Chișinău”.

Procedura de achiziție are și alte probleme. Printre acestea sunt numeroasele neclarități din caietul de sarcini și accesul limitat la proiectul de execuție. Operatorii economici au formulat mai multe solicitări de clarificare cu referire la unele materiale, cantități sau utilaje. La multe dintre aceste solicitări, autoritatea contractantă îndeamnă operatorii economici să se familiarizeze cu proiectul de execuție la sediul autorității, motivând că proiectul e imposibil de scanat. Răspunsul autorității contractante pare evaziv, deoarece nu conține detalii referitor la impedimentele care fac imposibilă scanarea sau atașarea în format electronic.

 

 

Considerăm că în acest caz se încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Legea 131/2015, care prevede că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de participare”. 

Revenind la eșalonarea alocațiilor pentru construcția bazinului pentru o perioadă de 5 ani, conchidem că ofertanții trebuie să repartizeze lucrările ce vor fi executate de-a lungul acestei perioade. Cantitatea de lucrări preconizată pentru fiecare depinde de finanțarea disponibilă raportată la fiecare an. Pentru moment însă, cunoaștem doar suma alocată pentru anul 2020. Nu există vreo garanție că vor fi aprobate sume similare pe parcursul următorilor ani, sau dacă acestea vor fi în general aprobate, luând în calcul și criza cauzată de pandemie, ale cărei proporții nu le cunoaștem deocamdată. Alte riscuri țin de posibile costuri suplimentare legate de majorarea prețurilor pentru materiale, utilaje și lucrări, dar și de deteriorarea unor elemente de construcție în legătură cu trecerea timpului. Deși aceste costuri ar fi, în mod normal, puse în seama antreprenorului, ar putea interveni totuși excepții în contextul unor circumstanțe de forță majoră, generate de pandemie, spre exemplu.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).