Blog

Revizii

Agentul economic abonat la bugetul Consiliului Raional Basarabeasca

Autor: Olga Diaconu

În 2019, Consiliul Raional Basarabeasca a atribuit 4 din 5 contracte de achiziții publice companiei „Speedqual Com” SRL. Suma pe care a plătit-o autoritatea contractantă „Speedqual Com” SRL în 2019, ajunge la 2 608 330,4 MDL.

În 2018, Consiliul Raional Basarabeasca a atribuit 4 contracte, în valoare de 1 724 998,76 MDL aceleiași companii. Autoritatea contractantă nu a publicat niciun contract de achiziții pe pagina Agenției Achiziții Publice. Cele 4 contracte din 2018 au fost indicate ca experiență similară în alte proceduri de achiziții de „Speedqual Com” SRL.

 

Deși activează de doar doi ani, „Speedqual Com” SRL, a câștigat aproximativ 10 milioane de lei din circa 20 de proceduri de achiziții publice. Astfel reiese din informația de pe pagina Agenției Achiziții Publice, completată de datele prezentate de „Speedqual Com” SRL ca și experiență similară în sistemul MTender. Autoritățile contractante care au atribuit în mod constant contracte „Speedqual Com” SRL sunt Primăriile Abaclia și Sadaclia din r-nul Basarabeasca și Primăria Besalma din UTA Găgăuzia.

Conform datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice al Agenției Servicii Publice, compania „Speedqual Com” SRL a fost înregistrată la data de 16.11.2017, cu sediul în s. Abaclia, r-nul Basarabeasca,. Administrator al companiei este Alina Dodică. 


Am vrut să descoperim secretul succesului „Speedqual Com” SRL, de aceea am analizat actele din sistemul MTender pentru procedurile Consiliului Raional Basarabeasca. Din start, ne-a atras atenția modul de elaborare a documentației de atribuire. 

De obicei, autoritățile contractante impun condiții referitor la experiența și capacitatea financiară a ofertanților pentru a reduce probabilitatea irosirii banilor publici. Consiliul Raional Basarabeasca, pe de altă parte, nu pare a fi preocupat de riscurile pe care le implică atribuirea contractului de achiziții și obligația minimizării acestora. Respectiv, în niciuna dintre aceste proceduri nu se cere vreo garanție pentru ofertă, deși legea permite solicitarea unei garanții de până la 2% din valoarea ofertei, și nici vreo garanție de bună execuție a contractului, deși legea permite solicitarea unei garanții de bună execuție de până la 15% din valoarea ofertei.

Tot în sensul minimizării riscurilor autorității contractante și evitării risipei banilor publici, Legea 131/2015 permite autorității contractante să pretindă ca ofertanții să probeze o cifră minimă de afaceri anuală care să depășească de până la două ori valoarea estimată a contractului. Consiliul Raional Basarabeasca a fost mai puțin exigent și a cerut probarea disponibilității financiare de doar 30% din suma ofertei.

Deși nu s-a asigurat de buna-credință a ofertantului câștigător, autoritatea contractantă a fost generoasă la capitolul plăți, stabilind că 10% din plată se va face în avans. 

Un alt detaliu care ne-a surprins, dar care se regăsește în documentația de atribuire în toate cele 4 proceduri câștigate de „Speedqual Com” SRL în 2019, este faptul că autoritatea contractantă nu solicită niciun termen de garanție pentru lucrările achiziționate.

Luând rând pe rând procedurile de achiziții atribuite de Consiliul Raional Basarabeasca, observăm că pe 28 noiembrie 2018, „Speedqual Com” SRL a câștigat procedura de achiziții privind achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor locale din r-nul Basarabeasca, cu valoarea estimată de 1 118 640 MDL. Achiziția avea ca obiect întreținerea următoarelor porțiuni de drum:

  1. L596 R3 – Drum de acces spre s. Sadaclia, km 0,00 – 1,30;
  2. L598 R23 – Drum de acces spre s. Bașcalia, km 0,00 – 7,57;
  3. L597 – Drum de acces spre s. Carabibir, km 0,00 – 4,50;

Prin aceeași procedură, s-au achiziționat și lucrări de întreținere a drumurilor pe perioada de iarnă și semne rutiere. 

 

Contractul nu apare înregistrat pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, totuși acesta a fost prezentat de „Speedqual Com” SRL ca și experiență similară în cadrul unei alte proceduri de achiziții organizate de Consiliul raional Basarabeasca.

 

Imediat după aceasta, Consiliul Raional Basarabeasca a mai desfășurat suplimentar și o procedură pentru achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă. Reiese că CR Basarabeasca a plătit de două ori pentru aceleași lucrări de întreținere a drumurilor pe perioada de iarnă. Contractul încheiat la 19.12.2018 apare atașat în sistemul MTender, dar nu și pe pagina Agenției Achiziții Publice.

 

 

Probabil lucrările de întreținere executate la final de an nu au durat prea mult. În luna martie a anului 2019, Consiliul raional Basarabeasca a mai atribuit „Speedqual Com” SRL un contract privind întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019, cu valoarea estimată de 1 048 558,93 MDL. 

În caietul de sarcini al procedurii de achiziții este indicat că urmează a fi efectuate lucrări de întreținere pe aceleași porțiuni de drum ca și în procedura anterioară:

  1. L596 R3 – Drum de acces spre s. Sadaclia, km 0,00 – 1,30;
  2. L598 R23 – Drum de acces spre s. Bașcalia, km 0,00 – 1,30;
  3. L597 – Drum de acces spre s. Carabibir, km 0,00 – 4,50;

Ulterior, la data de 30.08.19, CR Basarabeasca a inițiat o altă procedură de achiziții privind achiziționarea de lucrări de reparație a drumurilor locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2019. Singura ofertă depusă a fost aceea a companiei „Speedqual” SRL. 

Analizând caietul de sarcini, am constatat că autoritatea contractantă își propunea să repare două sectoare de drum, deși Consiliul Raional achiziționase deja lucrări de întreținere în cadrul procedurii sus menționate:

  1. L596 R3 – Drum de acces spre s. Sadaclia, km 0,00 – 1,30;
  2. L598 R23 – Drum de acces spre s. Bașcalia, km 0,00 – 1,30;

Analizând caietele de sarcini, observăm că multe dintre lucrările contractate se suprapun. 

Caietele de sarcini de la ambele proceduri prevăd procurarea și instalarea de semne rutiere. 

Ambele proceduri au termenul de executare a lucrărilor 31.12.2019.

Nu știm dacă repetarea acelorași lucrări la drumurile nominalizate, în decursul aceluiași an, se datorează faptului că autoritatea contractantă nu a solicitat, respectiv operatorul economic nu a oferit garanție pentru lucrările executate. În această ipoteză, operatorul a repetat lucrările prost executate. Pe de altă parte, procedura nouă pentru lucrări similare, atribuită aceluiași operator economic, poate constitui un acord deghizat de majorare a prețului contractului, inițial încheiat la un preț sub valoarea estimată a lucrărilor. Mai mult, nu a fost anexat un proces-verbal care ar proba recepția lucrărilor.

La 08.10.2019, operatorul economic a mai încheiat două alte contracte de achiziții cu Consiliul Raional Basarabeasca. Una dintre aceste proceduri are ca obiect reparația acoperișului clădirii secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca. Autoritatea contractantă a desemnat câștigătoare oferta „Speedqual Com” SRL pe motiv că aceasta ar întruni toate condițiile și ar avea cel mai mic preț. În sistemul MTender a fost atașată decizia grupului de lucru, unde este indicat că operatorul economic a justificat prețul aparent anormal de scăzut prin faptul că ar fi importator oficial al materialelor de construcții pentru companiile Lider, Ekoprofil, Dasterum și Kassa în regiunea de Sud, respectiv ar putea oferi costuri „de fabrică” pentru materiale. La fel, ei motivează și prin faptul că, fiind amplasați în r. Basarabeasca, costurile pentru transport sunt aproape inexistente.

 

 

 

Monitorii AGER au contactat telefonic companiile Lider, Ekoprofil, Dasterum și Kassa, însă acestea nu au confirmat colaborarea cu „Speedqual Com” SRL. Nici pe paginile web ale companiilor nu apar reprezentanțe în zona de Sud a Republicii Moldova. Prin urmare, informația despre faptul că „Speedqual Com” SRL este importator oficial al materialelor produse de companiile respective este falsă. Oricum, calitatea de reprezentant oficial nu ar fi suficientă pentru oferirea unor prețuri „de fabrică”, întrucât prețul materialelor mai include multe alte costuri și taxe aferente importului, transportării în Republica Moldova, etc. Având în vedere că informația privind calitatea de importator oficial și reprezentanța în r. Basarabeasca nu se confirmă, decade și argumentul că operatorul economic nu suportă costuri de transport, deoarece acestea ar urma să fie totuși transportate de la reprezentanțele oficiale, în Republica Moldova, ale companiilor producătoare.

Totodată, pe rețelele de socializare, administratoarea „Speedqual Com” SRL apare ca fiind angajată în calitate de secretară la IMSP Spitalul Raional Basarabeasca începând cu 2015. Contactând telefonic administrația spitalului, aceștia ne-au confirmat că Alina Dodică este angajată până în prezent în calitate de secretară la IMSP Spitalul Raional Basarabeasca. Atribuirea contractului de achiziții publice companiei administrate de unul dintre angajații instituției care beneficiază de lucrările achiziționate trezește suspiciuni cu privire la un posibil conflict de interese.  

A doua procedură de achiziții se referă la reparația capitală a acoperișului ÎM „Sonbas-Service” din or. Basarabeasca. În calitate de experiență similară, „Speedqual Com” SRL a făcut referire la un alt contract de achiziții privind reparația curentă a căminului ÎM „Sonbas-Service”. Deși în cadrul procedurii respective, în calitate de beneficiar este indicată ÎM „Sonbas-Service”, comisia de recepție finală a fost instituită prin dispoziția Consiliului raional Basarabeasca, în calitate de investitor. Nici contractul respectiv nu apare pe pagina web a Agenției Achiziții Publice.

Aparent, autoritatea contractantă utilizează tactica divizării achizițiilor pentru lucrări la un anumit obiectiv în mai multe proceduri de achiziții separate. O parte dintre aceste achiziții sunt reflectate oficial pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, la prețuri sub cele estimate inițial, în timp ce altele au scop de a extrage bani din bugetul public pentru a compensa costurile neacoperite din fondurile pentru procedura de bază. Acestea din urmă se pare că nu sunt reflectate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice.

În procedura de achiziții publice privind reparația capitală a acoperișului ÎM „Sonbas-Service” din or. Basarabeasca, operatorul economic a folosit aceeași justificare a prețului anormal de scăzut ca și în procedura privind reparația acoperișului Secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca, despre neveridicitatea căreia ne-am expus deja.

Ținem să menționăm că în procedurile de achiziții ale Consiliului Raional Basarabeasca, în calitate de președinte al grupului de lucru apare președintele raionului Basarabeasca, Piotr Pușcari. Presa a scris anterior despre Piotr Pușcani că acesta a devenit milionar la Consiliul Raional https://deschide.md/ro/stiri/politic/43113/A-devenit-milionar-cu-salariul-de-la-Consiliul-Raional-Este-vorba-despre-un-candidat-PSRM-cu-11-clase-terminate.htm. Conform declarației de venit pe anul 2017, Piotr Pușcari a încasat în 2017 un salariu de 1 411 680,87 MDL. Acesta ar mai fi fost și unul dintre donatorii „grași” ai campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon.

O altă neclaritate pe care o avem este identitatea persoanei care controlează „Speedqual Com” SRL. Deși în actele companiei, în calitate de administrator, apare Alina Dodică, ca și persoană de contact este indicat Victor Dodică.


Anterior, acesta a acționat ca reprezentant al grupului de lucru al Consiliului Raional Basarabeasca pentru procedurile de achiziție a lucrărilor de întreținere a drumurilor, conform informației din edițiile mai vechi ale Buletinului Achizițiilor Publice.


Deși Legea 131/2015 consacră principiul asigurării concurenței şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, cazul Consiliului Raional Basarabeasca vorbește despre trucarea procedurilor de achiziții, favorizarea anumitor operatori economici și despre împărțirea piețelor. Astfel, anumiți operatori economici reușesc să câștige majoritatea procedurilor de achiziții dintr-o anumită localitate, indiferent de experiență, capacitate financiară sau îndeplinirea altor condiții de eligibilitate. Aceste practici conduc la eliminarea liberei concurențe și achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări la prețuri mai mari, contribuind la cheltuirea ineficientă a banilor publici.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.