Blog

Revizii

Achiziție de milioane pentru membrii Comisiei Medicamentului

Autor: Julieta Savițchi

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a publicat în sistemul MTender, la începutul luni trecute, o procedură de achiziții prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu multe semne de întrebare, în care este prevăzută suma de 2.6 milioane pentru servicii de expertiză, iar o condiție pe care urmează s-o întrunească participanții la așa zisa procedură e ca să fie membri ai Comisiei Medicamentului din care fac parte mai mulți angajați ai Agenției.

Despre ce fel de expertize este vorba?

Potrivit anunțului, este vorba despre ,,servicii de expertiză și de omologare a vaccinurilor, serurilor și produselor imunologice”. Achiziționarea serviciilor de expertiză prevede procedura de negociere fără publicarea anunțului de participare. Pdf servicii expertiza.

Condițiile pentru participanți

În urma procedurii respective, urmează a fi selectați 80 de experți, cu studii superioare în medicină și farmacologie. Pretendenții au trebuit să prezinte și un CV, în care să fie precizate meritele pe care le au în domeniu. Pe lângă aceste condiții, în anunț se precizează că serviciile de expertiză urmează a fi efectuate de ,,experți, membri ai Comisiei Medicamentului”.

Angajații AMDM, membri ai Comisiei Medicamentului

Comisia Medicamentului este un organ consultativ, fără personalitate juridică, în cadrul AMDM, din care fac parte angajați ai instituției, oameni de știință și profesori universitari. Comisia are mai multe atribuții, cum ar fi adoptarea opiniei științifice asupra rapoartelor de evaluare referitor la calitate, siguranță și eficacitate cu recomandarea autorizării primare repetate sau reînnoirii certificatului de înregistrare a medicamentelor. Componența nominală a Comisiei Medicamentului și Regulamentul de organizare și funcționare a sunt aprobate prin ordinul directorului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Comisia Medicamentului este în drept să solicite opinia experților sau a altor oameni de știință. De concluziile Comisiei respective depinde înregistrarea unui medicament, deci lansarea, menținerea și retragerea anumitor medicamente de pe piața autohtonă.

Comisia Medicamentului numără 22 de membri, dintre care 7 sunt angajați ai AMDM. Președintele Comisiei Medicamentului este nemijlocit persoana care deține funcția de director al Agenției Medicamentului. La fel, din Comisie mai fac parte directorii-adjuncți ai AMDM, șefi de secții și de laborator din cadrul instituției.

AMDM dispune de laboratoare și experți

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dispune de specialiști și laborator performant pentru testarea microbiologică și fizico-chimică a medicamentelor. Doar în 2019, pentru funcționarea laboratorului (în afară de salariile angajaților, serviciile de salubrizare și resursele energetice), s-au cheltuit la 3 milioane 343 mii de lei.

În 2018, pentru renovarea laboratorului AMDM s-au cheltuit peste 614 mii de lei, iar pentru instrumentele și materialele necesare pentru funcționarea laboratorului s-au cheltuit cel puțin 3 milioane de lei. Informații despre achizițiile din 2018 se găsesc la acest link.

Procedură de achiziții similară și în 2018

În februarie 2018, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a perfectat 70 de contracte pentru efectuarea expertizelor, în sumă totală de 2 milioane 287 mii 201 lei.

Cel mai mic onorariu pentru efectuarea expertizelor în 2018 a fost de 7 mii de lei, iar cel mai mare, de 44 de mii de lei.

 

 

Lipsa de transparență

În lista anunțurilor procedurilor de achiziții de pe portalul AMDM nu se regăsesc anunțurile pentru cele două proceduri privind serviciile de expertiză.

Chiar dacă au fost perfectate 70 de contracte, în februarie 2018, pentru prestarea serviciilor de expertiză, această procedură de achiziții nu se regăsește nici în lista cu rezultatele licitațiilor.

Am efectuat o solicitare de informație în scris, care a fost expediată pe poșta electronică oficială a AMDM. Solicitarea a rămas fără răspuns. Am încercat să contactăm persoana responsabilă de procedura de achiziții, la numărul de telefon indicat în anunț, dar pe parcursul a mai multor zile nimeni nu a răspuns la acest telefon. La numărul de telefon din anticamera directorului AMDM ni s-a recomandat să facem o solicitare de informație în scris…

Urmează să revenim cu detalii suplimentare după ce primim un răspuns din partea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Ce spun experții

Olga Diaconu, coordonator de proiect în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, care implementează proiectul  „Banii publici sunt și banii mei!”, consideră că ,,se creează impresia că Agenția Medicamentului încearcă, prin această procedură, să acorde niște „prime” angajaților și membrilor, în afara prevederilor legale, mai ales că în anunțul de participare este  specificat că sunt eligibili „experți, membri ai Comisiei Medicamentului”. Prin urmare, este eliminată concurența. Procesul de selectare a experților și de atribuire a contractelor este foarte netransparent, iar publicul nu are posibilitatea de a cunoaște cine prestează servicii de expertiză pe bani publici și de ce este necesară contractarea acestor servicii de expertiză. Din anunțul de participare nu reiese că ar fi vorba de expertizarea unor preparate sau vaccinuri noi, pentru care Agenției Medicamentului nu ar avea capacitate, atât din punct de vedere al personalului sau echipamentelor necesare. În același timp, nu este clar în virtutea căror circumstanțe, prevăzute de legea nr. 131/2015, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ar fi avut dreptul de a aplica procedura de negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Pe de altă parte, este straniu că se procură niște servicii de expertiză ce urmau a fi prestate până la data de 31.12.2019, care coincide și cu termenul de valabilitate a contractului de achiziții ce urmează a fi încheiat, în condițiile în care termenul de depunere a ofertelor este până la 22.01.2019, iar postarea apare pe Mtender la 16.12.2019”, a conchis Diaconu.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.