Blog

Achiziție fără concurenți la Fondul pentru Eficiență Energetică
Revizii

Achiziție fără concurenți la Fondul pentru Eficiență Energetică

Recent, Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) a desfășurat o procedura de achiziție publică privind procurarea serviciilor de organizare a evenimentului “Ziua lucrătorului în agricultura”, cu valoarea estimativa de 1,2 milioane lei.

În rezultatul concursului, a fost selectată oferta Media Show Grup S.R.L., fiind, de fapt, și unica oferta depusă. Deoarece multe achiziții desfășurate prin sistemul MTender se finalizează cu depunerea unei singure oferte, acest fapt nu este neapărat un element de îngrijorare. Însă, dacă analizăm oferta, în special oferta tehnica și de preț, vom observa că ofertantul nu a făcut nimic în afară sa copieze cerințele autorității contractante, pentru fiecare poziție.

Deci, la fiecare poziție, se face copie din colonița cu specificațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în cealaltă – cu serviciile ce vor fi oferite de către agentul economic (a se vedea exemplul mai jos). Astfel, nici o denumire, cel puțin orientativă de trupa de muzica ușoară sau nume de DJ autohton, cu nume notoriu la nivel internațional(!) in oferta nu figurează. Mai mult decât atât, valoarea ofertei este doar puțin sub valoarea estimativă, adică 1,198,000 lei, și fără a specifica prețul pentru fiecare poziție din ofertă.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.