Blog

ACHIZIȚII CU ACTE FALSE LA PRIMĂRIA MUN.CHIȘINĂU
Revizii

ACHIZIȚII CU ACTE FALSE LA PRIMĂRIA MUN.CHIȘINĂU

În luna decembrie 2018 Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare din mun.Chișinău a semnat  cu agentul economic „Pro-Mapix” SRL 2 contracte în sumă totală de 59 328 lei (inclusiv TVA)pentru achiziționarea mobilierului urban, și anume:

Circumstanțele organizării acestei proceduri de achiziții sunt cel puțin controversate, ca să nu spunem dubioase. În cadrul examinării documentelor anexe ale procedurii menționate s-au stabilit mai multe momente stranii, dar și încălcări grave ale cadrului legal:

  • Specificația tehnică a mobilierului  urban solicitat pentru achiziționare este extrem de scurtă și de fapt reprezintă schițele (conform unui proiect individual) a coșului pentru mucuri de țigară și  a instalației pentru parcarea bicicletelor. Suma estimată a achiziției, cât și prețul fiecărei unități de mobilier urban procurat prin intermediul procedurii vizate, depășește cu mult prețurle de piață pentru astfel de bunuri.
  • Divergențe importante privind data semnării contractului și începerii perioadei de contract:
    • Ambele contracte sunt datate cu 5 decembrie 2018, dar în contradicție cu acest fapt, în p. 12.7.  a contractelor este menționat: Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 10.12.2018;
    • Pe pagina web a SIA RSAP MTender este indicat că contractele au fost încărcate în sistem pe data de 4 decembrie 2018, data semnării este indicată – 11 decembrie 2018, iar dată începerii perioadei de contract  – 10 decembrie 2018. Astfel rezultă că perioada de executare a contractului ar fi început cu o zi mai devreme decât semnarea acestuia, dar și cu 7 zile mai tirziu decât publicarea contractului în sistemul Mtender.

Cea mai gravă încălcare depistată în cadrul procedurii respective de achiziționare a mobilierului urban constă în faptul că agentul economic câștigător „Pro-Mapix” SRL a prezentat  acte false.  Pentru precizare, specificăm că pachetul de acte, prezentat de „Pro-Mapix” SRL, de fapt, aparține unui alt agent economic –  „Doban-Plus” SRL.

Considerăm că în astfel de cazuri, agentul economic, participant la licitație, urma a fi descalificat imediat, iar procedura de achiziție repetată. Cu părere de rău, grupul de lucru al Direcţiei Generale Locativ Comunale şi Amenajare a preferat să confere statutul de câștigător „Pro-Mapix” SRL, chiar dacă au încălcat flagrant legea și au admis acte false în cadrul procedurii de achiziție publică.

Sursa imagine: www.dglca.md

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.