Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Achizițiile publice durabile în vizorul experților de la IDIS Viitorul | IDIS Viitorul


Română

Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Diana Enachi și Ungureanu Carolina, membri ai proiectului „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” au participat joi, 9 septembrie 2021, la seminarul de instruire online cu genericul: „Achiziții publice durabile”, organizat de către Agenția Achiziții Publice.

În cadrul seminarului s-a vorbit despre cum a fost pentru Republica Moldova începutul domeniului achizițiilor publice durabile, despre cadrul legal și normativ național din domeniu dar și despre ajustarea acestui cadru la standardele europene. De asemenea, s-a discutat despre impactul achizițiilor publice durabile asupra mediului, socialului și economiei, despre avantajele achizițiilor publice durabile, ciclul de management al achizițiilor publice durabile.

Totodată, participanților le-au fost aduse exemple de obiective de achiziții durabile stabilite de către o autoritate publică (SMART). La fel, li s-au enumerat etapele desfășurării procedurilor de achiziții publice, sectoarele cheie pentru achiziții durabile. Participanții au aflat ce putem procura acum, utilizând criteriile de durabilitate.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” urmărește să consolideze componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, dar și prin analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile. La fel, prin transfer de cunoștințe și sporire a gradului de conștientizare al societății asupra rolului achizițiilor publice durabile, prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții, simpozioane științifico-practice etc.  Proiectul este implementat de Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova și IDIS „Viitorul”.

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More