Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Riscurile de corupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, analizate de către IDIS „Viitorul” | IDIS Viitorul

Language Română   Neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică, au fost scoase în evidență în cadrul unui studiu. Acesta a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, în…

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Au fost identificate restanțe în realizarea măsurilor de integritate care să asigure integritatea instituțională a Inspectoratului de Stat al Muncii, studiu | IDIS Viitorul

Language Română   Au fost identificate mai multe restanțe în realizarea măsurilor de integritate stabilite de cadrul normativ, nefiind implementate un șir de instrumente de integritate necesare să asigure integritatea instituțională în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). E constatarea studiului „Analiza riscurilor de corupție în cadrul ISM”, realizat de către Institutul pentru Dezvoltare…

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Guvernul a aprobat noul și mult – așteptatul Regulament privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice | IDIS Viitorul

Language Română În sfârșit, Guvernul a aprobat noul și mult -așteptatul Regulament privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice. Acesta urmează să intre în vigoare odată cu publicarea în MO. Deși, Regulamentul a fost îmbunătățit în mai multe privințe și actualizat la legislația primară, totuși conține și prevederi vagi, care ar putea genera discreție înaltă din partea AC și…

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Angajamentele internaționale, cadrul legal primar și normativ-secundar, cu referire la achiziții, a fost analizat prin prisma conceptului de durabilitate | IDIS Viitorul

Language Română   Angajamentele internaționale, dar și cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar, în materie de achiziții publice a fost analizat, în cadrul a trei studii, prin prisma conceptului de durabilitate. Documentele au fost prezentate publicului, joi, 17 decembrie, în cadrul unei conferințe, la care au participat reprezentanți ai mediului academic, autorități de reglementare,…

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru legislativ adecvat, ci și un…

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a creat…

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul

Remediile din AP garantează transparența, integritatea și eficiența în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la implementarea politicilor AP, protejând în același timp interesele sectorului privat. Procedurile de achiziție ale ofertanților nereușite ar trebui considerate o categorie specială de concurenți, în special datorită provocărilor cu care se confruntă opoziția de a proteja principiile de bază…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Achizițiile publice în Moldova joacă un rol din ce în ce mai important în economie. Valoarea contractelor publice încheiate de Agenția Achiziții Publice (PPA) în 2014 a fost de 11538,4 milioane. Lei, reprezentând aproximativ 10,3% din PIB (111 757 mil. €). Organizarea procedurilor de achiziții transparente, nediscriminatorii, deschise și competitive este o condiție necesară pentru…

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul

În raportul final de evaluare a sistemului național de achiziții, de către Banca Mondială din 2010, elucidarea unor aspecte ale cadrului legal ar trebui îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare pentru evaluarea prețului și a calității în selectarea ofertelor prin contractare. autorităților, lipsa unor instrucțiuni clare cu privire la modul în care autoritățile contractante…