Blog

Revizii

Achizițiile cu interes de familie ale lui Boris Volosatîi

Autor: Ala Revenco

Lipsa de monitorizare și analiză din partea autorităților publice centrale/locale a modului de utilizare a banilor publici generează riscuri de corupție și conflicte de interese. Unul din exemplele relevante la acest capitol sunt achizițiile cu interes de familie ale lui Boris Volosatîi, directorul liceului „Gh. Asachi” din Chișinău. Confom declarației de venit a dlui Volosatîi, soția sa – Silvia Volosatîi, este fondatoarea (iar la moment și administratoarea) firmei „Sinteza-OS” SRL, cu activitate în domeniul construcțiilor de clădiri, reconstrucții, consolidări și restaurări.

În același timp, Boris Volosatîi, indică în declarațiile de venit, că familia sa  a beneficiat în anul 2017 de dividente de la firma „Sinteza-OS” SRL în mărime de  76 000 lei, iar  în anul 2018 valoarea dividentelor a crescut esențial ajungînd la 330 000 lei.

Anterior, administrator al firmei Silviei Volosatîi a fost Bejan Vitalie, care a administrat mai multe entități economice, inclusiv firma „RPC Imobil” SRL. Atrage atenția faptul că la sfîrșitul anului 2017, LT „Gh. Asachi”, ca rezultat al procedurii de achiziție de tip COP nr.2156-op/17, a semnat cu firma „RPC Imobil” SRL un contract în valoare de 1 442 223 lei, în condițiile în care firma „RPC Imobil” SRL era administrată de Bejan Vitalie, care concomitent figura și în calitate de administrator al firmei soției directorului liceului „Gheorghe Asachi”. Cu atît mai mult, în cadrul acestei proceduri nu a fost respectată condiția de a avea 3 oferte, „RPC Imobil” SRL fiind unicul ofertant în cadrul achiziției menționate.

Tipul ContractuluiData documentuluiTipul documentuluiAutoritatea ContractantăOperator EconomicObiectul AchizițieiSuma
Contract de achiziţie19.12.2017COP IP Liceul Teoretic Gheorghe Asachi ChisinauRPC IMOBIL SRLLucrări de extindere parțială a încăperilor de la parter, în vederea amplasării sălilor de clasă.1.442.223,49
ObjID:  504680

Numărul procedurii: 2156-op/17

CPV: 45453000-7

Număr de intrare: 201713704

Numărul de participanți: 1

Numărul documentului: 55

Alte două situații de conectare a banilor publici la afacerile familiei Volosatîi au avut loc pe parcursul anilor 2017-2018. Conform informației de pe pagina web tender.gov.md, în anul 2017, DETS Râșcani a încheiat cu  firma ”Sinteza-OS” SRL un contract în valoare de 199 979 lei pentru lucrări de reparație la grădinița nr.76, iar în anul 2018 un alt contract în sumă de 178 762 lei pentru lucrări de reparații la grădinița 146.

Tipul ContractuluiData documentuluiTipul documentuluiAutoritatea ContractantăOperator EconomicObiectul AchizițieiSuma
Contract de achiziţie25.05.2018COPF DETS RiscaniSINTEZA-OSlucrări de reparație la grădinița nr. 146178.762,40
Contract de achiziţie19.09.2017COPF DETS RiscaniSINTEZA-OSlucrari de reparatie la gradinita nr. 76199.979,33

E necesar de menționat, că ambele contracte au avut o transparență redusă și ridică suspiciuni că ar fi proceduri aranjate. Acestea  au fost încheiate ca urmare a aplicării procedurii Cererea Ofertelor de Prețuri fără Publicare (COPF), care nu prevedea  publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice sau pe pagina web a autorității contractante. Totodată, în condițiile tipului de procedură menționat, era ușor de favorizat un ofertant concret, dat fiind faptul că autoritatea contractantă (în cazul dat – DETS Rîșcani) transmitea documentația doar către agenții economici comozi sau favoriți, fiind înaltă probabilitate existenței unei înțelegeri între ofertanți, cu privire la cine urmează să cîștige contractul.

Conform  tender.gov.md, contractele încheiate cu DETS Râșcani au fost unicele contracte finanțate din bani bugetari, pe care firma Silviei Volosatîi le-a avut pe parcursul anilor 2017-2018.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.