Blog

Revizii

Acordurile adiționale de majorare pentru ofertele câștigătoare cu cel mai mic preț

Autor: Olga Diaconu

În procedurile de achiziții publice, ofertele cu cel mai mic preț nu sunt neapărat cele mai ieftine, iar intențiile de eficientizare a utilizării banilor publici devin uneori mult mai costisitoare decât se planifica inițial.

Ne-am convins de acest fapt, accesând pagina web a Agenției Achiziții Publice, unde am găsit mai multe acorduri de majorare încheiate de autoritățile contractante cu ofertanții desemnați câștigători, deși anterior selectaseră ofertele respective anume datorită criteriului „cel mai mic preț”. Astfel, ofertele câștigătoare cu prețuri mici ajung să valoreze ulterior mai mult decât ofertele concurenților, transformând întreaga procedură de achiziții într-o formalitate lipsită de sens.

De cele mai multe ori, părțile contractante se ascund după pragul de 15% în limita căruia art. 76 alin. (7) din Legea 131/15 permite încheierea unui acord de majorare, iar valoarea acordurilor adiționale este exact sub acest prag. Totuși, prețul sub pragul de 15% nu este suficient în sine, fiind necesară și întrunirea altor condiții cumulative, cum ar fi survenirea necesității pentru bunurile, serviciile sau lucrările achiziționate, în situația în care această necesitate nu ar fi putut fi preconizată în mod obiectiv.

Drept exemplu în acest sens servește procedura de achiziții ocds-b3wdp1-MD-1549368661760, inițiată de Serviciul Vamal, privind achiziționarea de lucrări de construcții a Zonei de control Costești, cu valoarea estimată, fără TVA, de 3 171 000 lei (pe www.mtender.md a fost publicată eronat valoarea de 3 805 000, care constituie valoarea cu TVA). În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „KVM Cons” SRL, cu valoarea de 2 671 289,83 lei, aceasta fiind oferta cu cel mai mic preț depusă în cadrul licitației. Celelalte oferte nu au fost examinate, deoarece autoritatea contractantă a considerat că oferta „KVM Cons” este conformă documentației de atribuire, având și cel mai mic preț. Totuși, pe data de 19.06.2019, autoritatea contractantă a încheiat cu operatorul economic desemnat câștigător acordul adițional de majorare a valorii contractului de achiziții cu suma de 479 780 lei. Suma majorării constituie 14,96% din valoarea contractului inițial, deci exact sub limita de 15% începând de la care autoritatea contractantă ar fi fost obligată să desfășoare o nouă procedură. Dacă suma majorării ar fi fost inclusă în oferta inițială, prețul acesteia ar fi fost mai mare decât al următoarei oferte depuse. În același timp, e de menționat  că la momentul depunerii ofertelor, prețul ofertei câștigătoare constituia doar 84,24% din valoarea estimată a achiziției.

Întrebat despre motivele care au servit drept temei pentru încheierea acordului de majorare, dl Adrian Cabac, șeful Serviciului Achiziții și Investiții Publice, a răspuns că pe parcursul derulării lucrărilor de construcție a Zonei de control vamal Costești, a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în proiectul estimat/elaborat iniţial, nu puteau fi separate din punct de vedere tehnic de obiectul iniţial şi erau strict necesare pentru finalizarea acestuia. La cererile noastre de a ne oferi mai multe informații și acte cu privire la aceste lucrări, dar și referitor la faptul dacă solicitaseră anterior clarificări în privința ofertei, aparent, anormal de scăzute a ofertantului câștigător, nu am primit niciun răspuns.

La limita pragului legal de majorare a valorii contractului de achiziții publice a fost încheiat și acordul adițional la procedura de achiziționare de Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 198, mun. Chișinău, str, I. Vieru, 5/2, inițiată de DETS Ciocana. Prețul ofertei câștigătoare constituie 4 994 898.00 lei 65,93 % din valoarea estimată de 7 575 199 lei. Valoarea contractului este de 5 993 877,6 lei. La data de 22.07.19 a fost încheiat acordul de majorare cu valoarea de 880 039 lei, ceea ce constituie 14,68% din valoarea contractului.

În urma unei solicitări către DETS Ciocana, ne-au fost puse la dispoziție decizia privind modificarea contractului din 22.07.2019. Din decizia menționată reiese că majorarea a fost operată în urma evaluării volumului de lucrări în baza deciziei grupului de lucru din 15.04.2019:

De menționat că decizia grupului de lucru a fost emisă pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor, care a expirat la 17.04.2019, prin urmare, încă înainte de evaluarea ofertelor și atribuirea contractului (07.05.2019), AC cunoștea despre majorarea volumului de lucrări.

Conform aceluiași act al grupului de lucru, drept temei juridic pentru majorarea valorii contractului l-a servit Legea 131/2015:

În procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1552399548086 privind achiziționarea de Servicii de proiectare și elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția blocului operator al IMSP Institutului de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, mun. Chișinău, autoritatea contractantă  IMSP Institutul de Medicina Urgentă a încheiat contractul de achiziții cu valoarea de 682 550,00 la 25.04.19, iar la 13.08.19, acordul de majorare cu 102 382,50, exact 15%. E de menționat că valoarea ofertei operatorului economic desemnat câștigător constituia 71% din valoarea estimată de 800 000,00 lei la momentul depunerii. 

Peste limita valorică admisă de lege a fost încheiat și acordul adițional de majorare de Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia în procedura de achiziții Модернизация уличного освещения примэрия г. Вулканешты, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1547672659798, cu valoarea estimată de 1 909 693,81 lei. Majorarea a fost de 199 979 lei, ceea ce reprezintă 18% din valoarea contractului inițial.

Procedura cu pricina ridică mai multe semne de întrebare și anume:

  • valoarea ofertei câștigătoare constituie 1 110 889.57 (58,17%) din valoarea estimată de     1 909 693,81 lei, deci se creează suspiciuni că prețul ofertei a fost inițial diminuat de OE pentru a-și spori șansele de câștig, iar ulterior încheierii contractului,  majorat după necesități.
  • lipsa clarității în privința valorii contractului, întrucât aceasta e identică cu valoarea ofertei desemnate câștigătoare, deși ar fi trebuit să includă și TVA.
  • pe pagina Agenției Achiziții Publice mai apare și informație despre un al doilea acord de majorare,  în valoare de 58 000 lei, cu un alt operator economic, fiind indicat același nr. al procedurii, deși sunt neclare circumstanțele în care s-ar fi putut încheia un contract cu un alt agent economic în aceeași procedură. Menționăm că al doilea agent economic nu a participat în cadrul procedurii de achiziții.

Nu cunoaștem argumentele acestor AC pentru a semna acorduri de majorare a valorii contractului (deși am solicitat informații), cât de pertinente sunt explicațiile AC și cât de necesare sunt lucrările incluse, însă astfel de exemple generează o serie de întrebări cu privire la eficiența cheltuirii bugetului public.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.