Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Agenția Achiziții Publice a identificat provocările și soluțiile pentru creșterea numărului de achiziții publice durabile în cadrul unui media breakfast | Agenția Achiziții Publice

La data de 1 octombrie 2022, Agenția Achiziții Publice (AAP), în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)”, finanțată de UE, a organizat un mic dejun cu media unde au fost evidențiate provocările și identificate soluții în promovarea Economiei Verzi și a consumului durabil la nivel de stat, prin achiziții publice.

 

Evenimentul a întrunit peste 20 de reprezentanți din partea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), IMM-urilor, asociațiilor obștești, Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, autorităților contractante și mass-media și este parte dintr-o serie de activități susținute de UNEP în promovarea achizițiilor publice durabile și instrumentele sale complementare în cadrul acțiunii EU4 Environment.

 

În 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană în care mai multe articole prevăd transformarea către principiile economiei verzi, modele de consum și producție durabile, precum și promovarea etichetării ecologice și a inovației ecologice. De atunci, Republica Moldova a făcut pași semnificativi pentru a-și armoniza legile cu legislația UE.

 

În cadrul evenimentului s-a discutat că Legea 131/2015 oferă dreptul autorității contractante de a stabili specificații tehnice cu condiții speciale, care să vizeze obținerea unor efecte de ordin social, de protecție a mediului și de promovare a dezvoltării durabile. Standardele de durabilitate constituie una din cerințele de calificare. Este important acum să promovăm în rândul instituțiilor publice ideea și această oportunitate de a trece la achiziții durabile iar pe de altă parte să avem companii care să depună oferte la aceste proceduri de achiziție.

 

Reprezentanții IMM-urilor și-au arătat deschiderea de participare la procedurile de achiziții publice, dar au menționat că întâmpină bariere. De exemplu, în cadrul procedurilor de achiziții publice, instituțiile publice procură doar anvelope noi pentru transportul urban, pe când ar putea procura servicii de reșapare a anvelopelor, ceea ce ar aduce economii considerabile bugetului public și ar micșora efectul nociv asupra mediului. În cazul fructelor și legumelor eco-certificate s-a menționat că pentru astfel de produse, achizițiile publice lipsesc.

 

“Experiența altor țări, ne demonstrează că achizițiile publice a produselor alimentare ecologice, impulsionează și stimulează pe toate aspectele apariția, creșterea și dezvoltarea agriculturii ecologice, care are ca scop păstrarea naturii pentru generațiile următoare, dezvoltării părților componente a economiei statutului ca „economie verde” și „economie durabilă”. E anevoios, dar imperativ de ajustat sistemul actual de achiziții publice care să faciliteze și achiziția de produse alimentare ecologice cel puțin pentru început în educație și medicină/pentru alimentația copiilor. La fel și cu alte achiziții de produse și servicii prietenoase mediului” a menționat Nicolae Cojocaru, Președintele Asociației Ecolocal.

 

Totuși, când statul va începe să procure aceste produse, atunci autoritățile contractante ar trebui să țină cont de volumele pe care un producător local de produse ecologice poate să le ofere și de faptul că planificarea achizițiilor ar trebui să fie făcută pe termeni medii sau mai lungi, pentru că producția agro-alimentară ține de sezon sau anul agrar, și doar astfel producătorii agricoli certificați ecologic ar putea face față solicitărilor” a adăugat Președintele Asociației Ecolocal. 

 

Pe de altă parte, instituțiile statului au avut încercări de achiziții durabile dar nu au putut să le realizeze. Una din cauze a fost lipsa, la unele solicitări, a ofertelor din partea agenților economici cu produse/servicii durabile. O altă cauză este prețul mai mare al alternativelor sustenabile și respectiv lipsa expertizei necesare în cadrul controalelor Curții de Conturi și a inspecției financiare astfel încât să poată evalua costurile inițiale mai ridicate dar justificate ale achizițiilor durabile.

 

În rezultatul discuțiilor provocările identificate în implementarea achizițiilor publice durabile urmează a fi consultate de Agenție cu instituțiile cheie din domeniu, iar soluțiile promovate și aplicate. 

 

În cadrul aceluiași proiect, Agenția Achiziții Publice în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu urmează să organizeze un șir de măsuri precum: derularea a 5-10 proceduri de achiziții publice pilot cu aplicarea criteriilor de sustenabilitate, organizarea instruirilor privind achizițiile publice durabile pentru diverse părți interesate (operatori economici, inclusiv IMM-uri, autorități contractante, personalul Agenției Achiziții Publice); elaborarea reglementărilor privind achizițiile publice durabile; desfășurarea unei campanii de comunicare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului larg și a consumatorilor cu privire la achiziții publice durabile și beneficiile acestora. 

 

––––––––––-

 

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment – Economie Verde) susține statele Parteneriatului Estic să păstreze capitalul natural și să îmbunătățească mediul pentru bunăstarea oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o dezvoltare mai ecologică și prin stabilirea de mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impactului asupra mediului. Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere – OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială – în perioada 2019-2024, cu un buget de 20 milioane EUR.

 

Website-ul EU4Environment: https://www.eu4environment.org/.

 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More