Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” | Agenția Achiziții Publice

  Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”.    Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 2 februarie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).    Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante! | Agenția Achiziții Publice

Pe parcursul anului 2022 s-a constatat că autoritățile contractante nu respectă prevederile pct. 45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, și anume, că nu expediază către Agenția Achiziții Publice în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării raportului de…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Planificarea procedurilor de achiziție publică” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea procedurilor de achiziție publică”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  19 ianuarie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat referitor la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Indicația nr. 42 din 21 decembrie 2022 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare.   Conținutul Indicației este aici. Comunicat În atenția Autorităților Contractante! Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat referitor la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018 al Ministrului Finanțelor, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice comunică despre faptul că Ministerul Finanțelor a emis Ordinul nr. 123 din 20.12.2022 cu privire la modificarea Ordinului nr. 193 din 27 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale.   Ordinul nr. 193 din 27 noiembrie 2018 și modificările ulterioare pot fi găsite aici.…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici! | Agenția Achiziții Publice

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) la data de 14 decembrie, în intervalul orelor 8:00 – 13:00, în cazul procedurilor la care termenul de depunere a ofertelor a expirat în această perioadă, termenul limită de depunere a ofertelor va…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15 decembrie 2022, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici! | Agenția Achiziții Publice

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) în perioada 06 decembrie ora 18.30 – 08 decembrie ora 8.00, în cazul procedurilor la care termenul de depunere a ofertelor a expirat și nu au fost depuse nici o ofertă, termenul limită…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru anul bugetar 2022 către Agenția Achiziții Publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează autoritățile contractante despre faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2022, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4/5-289 din 06.12.2022 cu referire la termenele de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF.   Astfel, în conformitate cu pct. 1 din Circulara de mai sus, în…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu referire la excluderea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.   Potrivit informației survenite de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), conceptul evaluării conformității, prevăzut de Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității, nu este aplicabil domeniului agroalimentar. Astfel, Agenția a intervenit cu propuneri către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare privind actualizarea legislației naționale și,…