Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Reguli de descriere a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții, condițiile și procedura de organizare și desfășurare. | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Reguli de descriere a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții, condițiile și procedura de organizare și desfășurare în vederea pregătirii achiziției publice.”   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 5 august 2021, ora…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15 iulie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea unor formulare de documente | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în formularele Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru/ de anulare a procedurii de atribuire și Dării de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru.   Formularele modificate ale dărilor de seamă pot fi găsite pe pagina web a…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Webinar online cu genericul „Introducere Contracte FIDIC” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 8 iulie 2021 cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al S.U.A. organizează Webinarul online cu genericul „Introducere Contracte FIDIC”.     În acest context, Agenția Achiziții Publice invită autoritățile contractante, precum și alte persoane interesate să se…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 1 iulie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).    Seminarul este recomandat persoanelor fără experiență în domeniu…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind publicarea modelelor de documente în legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează despre faptul că, începînd cu 26 iunie 2021 intră în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020). În legătură cu aceasta au fost elaborate un șir de documente-model ce țin de desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale: –          Anunțul de intenții, –         …

Achiziții în mass media Tender.gov.md

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice repetat aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997, ce țin de modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în cadrul achizițiilor publice.   Astfel, conform prevederilor  art.117 al.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.102 din 18.06.20, publicată în Monitorul Oficial nr. 159/30.06.20 art.299:   Începând cu…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici si instrumente specifice de atribuire” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 17 iunie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.”   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 24 iunie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.…