Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind participarea la seminarul online privind Impactul acordurilor interguvernamentale asupra achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În perioada 23-24 noiembrie 2021 reprezentanții Agenției Achiziții Publice au participat la seminarul online privind Impactul acordurilor interguvernamentale asupra achizițiilor publice (TAIEX Multi-Country Webinar on the Impact of Inter-governmental Agreements on Public Procurement), finanțat și organizat de către TAIEX,în cooperare cu Joint Vienna Institute.   Grupul țintă au fost reprezentanții țărilor din vecinătatea estică a Uniunii…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online: Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței. | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 noiembrie…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind participarea la Forumul Global 2021 – “Salvarea vieților în mod durabil, ediția a IV-a” | Agenția Achiziții Publice

Reprezentanții Agenției Achiziții Publice au participat în perioada 17-18 noiembrie 2021 la Forumul Global 2021 – “Salvarea vieților în mod durabil, ediția a IV-a” (4th Saving Lives Sustainably – Global Forum 2021).   Evenimentul virtual a fost organizat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) https://www.undp.org/ , Fundația “Valle del Lili” https://valledellili.org/ , Asistență…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 02 decembrie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat reprezentanților operatorilor economici care sunt responsabili de desfășurarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind circulara Ministerului Finanțelor despre termenele de prezentare a dărilor de seamă și a contractelor de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis o circulară cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF. Conținutul…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 4 noiembrie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Webinar privind acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 5 Noiembrie 2021, reprezentanții SIGMA vor desfășura un webinar privind acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății. În cadrul acestei instruiri experții străini vor împărtăși experiența în domeniul achizițiilor medicale centralizate a țărilor pe care le reprezintă.   Agenda evenimentului se atașează.   Astfel,reprezentanții autorităților…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Cele mai frecvente abateri comise de autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Cele mai frecvente abateri comise de autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 28 octombrie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).   Seminarul este recomandat…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15 octombrie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane).    Seminarul este recomandat persoanelor fără experiență în domeniu…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante! | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 230-237 din 01.10.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 115 din 15.09.2021)    Documentul a fost elaborat în scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de bunuri și servicii…