Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Managementul și monitorizarea contractelor” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul „Managementul și monitorizarea contractelor”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 4 martie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind utilizarea obligatorie în cadrul achizițiilor publice a serviciului electronic „e-Factura” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997. ce țin de modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în cadrul achizițiilor publice. Astfel, conform prevederilor  art.117 al.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.102 din 18.06.20, publicată în Monitorul Oficial nr. 159/30.06.20 art.299 Începând cu 1 ianuarie 2021,…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul  „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 februarie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfășurarea primului Forum în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În perioada 9-11 februarie 2021, s-a desfășurat primul Forum în domeniul  achizițiilor publice, la care au participat experți străini, reprezentanții ai Agenției Achiziții Publice, și reprezentanți ai autorităților contractante. Evenimentul a fost organizat online de către Agenția Achiziții Publice cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA. Evenimentul…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 33-41 din 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (nr. 10 din 20.01.2021) și de abrogare a Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 28 ianuarie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet. Doritorii de a participa la instruire…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică” | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”.   Seminarul este recomandat persoanelor fără experiență în domeniu sau experiență minimă și doresc să se familiarizeze cu prevederile generale privind procesul de achiziții publice. Seminarul de instruire se va desfășura…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind obligația întocmirii și expedierii dărilor de seamă de pentru contractele de achiziții publice de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publice. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publice. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul de instruire se va desfășura la data de 14 ianuarie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet. Doritorii de…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante! | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice informează că în scopul asigurării înregistrării contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale a fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018 prin extinderea termenului acestuia pînă la data de 31 decembrie 2021. Autorități contractante Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More