Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „ Managementul și monitorizarea contractelor. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Managementul și monitorizarea contractelor. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  25 mai 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminare de instruire online pentru autoritățile/entitățile contractante cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

  Agenția Achiziții Publice planifică organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire privind particularitățile procedurii de achiziții de valoare mica prin prisma intrării în vigoare la 1 iulie 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică.   Seminarele de instruire se vor desfășura la datele…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „ Evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  11 mai 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  13 aprilie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Sondaj printre autoritățile contractante în scopul evaluării sistemului de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

SIGMA, o inițiativă comună a OCDE și UE, a sprijinit constant reformele administrației publice în Republica Moldova. La solicitarea Comisiei Europene, SIGMA desfășoară în prezent un proces de monitorizare în Republica Moldova pentru a măsura progresul în cele șase domenii de bază vizate de reforma administrației publice.   În cadrul activității de monitorizare, SIGMA efectuează…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  16 martie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în următoarele formulare tipizate: Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  02 martie 2023, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.   Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.   Doritorii…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Derularea procedurilor de achiziții publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  16 februarie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).   Seminarul este recomandat persoanelor fără experiență în domeniu sau experiență minimă, care doresc să…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” | Agenția Achiziții Publice

  Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”.    Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 2 februarie 2023, ora 10:00 prin aplicația Zoom (max. 300 de persoane).    Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții…