Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Autoritățile publice din sudul țării sunt pregătite să treacă la achiziții de bunuri și servicii durabile | Agenția Achiziții Publice

În cadrul programului EU4Environment, o inițiativă regională sprijinită de Uniunea Europeană, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova în procesul de tranziție spre achiziții publice durabile și dezvoltarea instrumentelor complementare. Anual, circa 10% din PIB-ul țării este cheltuit pentru achiziții publice. Redirecționarea acestor cheltuieli către bunuri și servicii mai durabile poate genera rezultate…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Autoritățile publice din nordul și centrul țării sunt pregătite să treacă la achiziții de bunuri și servicii durabile | Agenția Achiziții Publice

În cadrul programului EU4Environment, o inițiativă regională sprijinită de Uniunea Europeană, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova în procesul de tranziție spre achiziții publice durabile și dezvoltarea instrumentelor complementare. Anual, circa 10% din PIB-ul țării este cheltuit pentru achiziții publice. Redirecționarea acestor cheltuieli către bunuri și servicii mai durabile poate genera rezultate…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

EU4Environment supports Moldova in shifting public spending towards sustainability | Agenția Achiziții Publice

With help from the European Union (EU) funded EU4Environment programme and the United Nations Environment Programme (UNEP), Moldova’s Public Procurement Agency (PPA) is promoting a shift in public spending towards more sustainable goods and services. Technical specifications based on sustainable criteria have been developed for five categories of products typically procured by public institutions –…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

EU4Environment sprijină Republica Moldova în orientarea cheltuielilor publice către criterii de sustenabilitate | Agenția Achiziții Publice

Cu sprijinul programului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană (UE), și al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Agenția Achiziții Publice (AAP) continuă eforturile de promovare a tranziției către achiziții publice orientate spre bunuri, servicii și lucrări mai sustenabile. Pentru cinci categorii de produse achiziționate în mod obișnuit de instituțiile publice, printre care hârtie pentru imprimante…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind anunțul publicat pe pagina oficială www.sfs.md privind lucrările de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante conținutul scrisorii nr. 26-12/2-10/158949 din 02.11.2023, emise de către Serviciul Fiscal de Stat privind lucrările de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”.     Conținutul scrisorii este atașat mai jos. Comunicat În atenția Autorităților Contractante! Atașament:  doc_org_2591984.pdf Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind raportarea achizițiilor de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

În contextul intrării în vigoare la 01 iulie 2023 a Hotărîrii Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică,  Agenția Achiziții Publice comunică următoarele referitor la raportarea achizițiilor de valoare mică.   Pe parcursul anului 2023 achizițiile de valoare mică au fost / urmează a fi desfășurate conform prevederilor…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind consultarea publică a conceptului de proiect de Hotărâre de Guvern privind achizițiile publice durabile | Agenția Achiziții Publice

Prin prezenta, comunicăm că, în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)” finanțată de UE, Agenția Achiziții Publice implementează activități de promovare și aplicare a achizițiilor publice durabile în Republica Moldova. Astfel, în cadrul proiectului, pentru a crește ponderea achizițiilor publice cu criterii durabile, a fost…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții.”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 19 octombrie 2023, ora 10:00.   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „ Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 12 octombrie 2023, ora 10:00.   Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „ Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de  5 octombrie 2023, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.   Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.   Doritorii…