Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfașurarea atelierului de lucru ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice durabile. Acest lucru se va realiza prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consiliere și dezvoltarea capacităților / instruiri către factorii de decizie politică,…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfășurarea Webinarului cu genericul „Aplicarea Legii privind achizițiile în sectorul utilităților” | Agenția Achiziții Publice

În perioada 19-22 aprilie 2021 s-a desfășurat Webinarul cu genericul „Aplicarea Legii privind achizițiile în sectorul utilităților”, la care au participat experți străini, reprezentanții ai Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai entităților contractante,precum și autorități publice cu competențe de politici sau de reglementare pe domeniile ce cad sub incidența legii date. Evenimentul a fost organizat online…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea modelului dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante, că în contextul implementării achizițiilor publice durabile au fost operate modificări la modelul Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice.   Astfel vă informăm, că în modelul dării de seamă a fost introdus un punct nou care va reflecta informația despre achiziții publice durabile, în…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea modelului Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante, că în contextul implementării achizițiilor publice durabile au fost operate modificări la modelul Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice.   Astfel vă informăm, că în modelul dării de seamă a fost introdus un punct nou care va reflecta informația despre achiziții publice durabile,…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții. | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții în vederea pregătirii achiziției publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15 aprilie…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții în vede | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: „Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Consultarea pieții. Condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieții în vederea pregătirii achiziției publice”.   Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 15…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția entităților contractante și altor persoane interesate | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 26.06.2021 intră în vigoare Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția entităților contractante și altor persoane interesate | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 26.06.2021 intră în vigoare Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind informarea contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante și a operatorilor economici că, Serviciul Fiscal de Stat, în urma coordonării cu Ministerul Finanțelor și în scopul informării contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice, a elaborat un Comunicat informativ ce conține precizări privind procesul de documentare a achizițiilor publice cu factura fiscală…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 martie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor…