Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Anunț privind inițierea consultărilor publice pe marginea aprobării proiectului Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

Proiectul Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice a fost elaborat în temeiul articolului 10 lit. e) al Legii achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015 în cadrul Agenției Achiziții Publice, în vederea realizării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.1332 din 14 decembrie 2016.

Proiectul de act normativ are drept scop asigurarea elaborării și aprobării actelor normative prevăzute de Legea nr.169/2018 pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care transpune Directiva 2014/24/UE.

Totodată obiectivul de bază al certificării în domeniul achizițiilor publice este dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale ale persoanelor din cadrul autorităţilor contractante, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziții publice.

Simultan, proiectul Regulamentului în cauză stabilește:

– subiecții și competențele subiecților implicați în procesul de certificare,

– cerințele de admitere la procesul de instruire și la examenul de certificare,

– desfășurarea examenului de certificare al specialiștilor în domeniul achizițiilor publice,

– modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea deciziilor, eliberarea, menținerea și retragerea certificatului de calificare profesională în domeniul achizițiilor publice,

– modul ţinerii Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul achizițiilor publice.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe platforma https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-ordin-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-certificarea-in-domeniul-achizitiilor-publice/8130.

Agenția Achiziții Publice invită publicul și părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la o serie de posibile îmbunătățiri din perspectiva eficientizării activității de instruire și certificare care să ducă la mărirea gradului de profesionalizarea a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More