Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Anunț privind modificarea unor formulare de documente aferente desfășurării procedurilor de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în formularele Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru/ de anulare a procedurii de atribuire și Anunțului de participare.

 

Formularele modificate ale dării de seamă și anunțului de participare pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții publice:

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare

 

Solicităm autorităților contractante să utilizeze formularele noi la anunțarea procedurilor de achiziții publice și prezentarea rezultatelor acestora.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More