Blog

Autoritate contractantă obligată să informeze detaliat despre motivele respingerii/descalificării
Revizii

Autoritate contractantă obligată să informeze detaliat despre motivele respingerii/descalificării

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică „Diverse produse alimentare, Direcția Educație Tineret și Sport Ciocana a expediat o scrisoare unui operator economic care a depus oferta prin care l-a informat că „a fost descalificat la pozițiile lapte, unt, brînză, smîntînă, chefir, cașcaval, din motivul că nu s-a prezentat conform cerințelor și criteriilor de calificare”.

Compania respectivă – „Prim-Mol” SRL – a considerat că din formularea expusă nu este clar căror criterii de calificare nu s-a conformat, prin urmare, a depus o contestație la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor (nr. 02/721/18 din 26.12.2018), Compania a mai comunicat că „prețurile ofertate de către cîștigător  sunt vădit mai mari decît cele oferite de către ea, fapt care, în opinia „Prim-Mol” SRL, a determinat autoritatea contractantă să insinueze încălcări formale”.

În cadrul examinării, ANSC a apreciat critic acțiunile autorității contractante referitor la necomunicarea motivelor care au servit drept motiv de descalificare a contestatarului. În plus, autoritatea contractantă are obligația de a informa despre motivele care au stat la baza deciziei respective.

ANSC a mai constatat faptul că informarea realizată de către autoritatea contractantă privind rezultatul desfășurării procedurii a fost efectuată cu încălcarea cadrului normativ în vigoare, fapt ce determină o lipsă de transparență în procesul de evaluare a ofertelor.

În consecință, ANSC a decis obligarea DETS Ciocana ca în termen de pînă la 5 zile să informeze „Prim-Mol” SRL conform cadrului legal, despre rezultatele procedurii de atribuire.

În decizia ANSC se mai menționează că „Prim-Mol” SRL poate să revină prin contestație separată la pretențiile pe care le consideră relevante după o informare corespunzătoare privind descalificarea sa și respectiv respingerea ofertei.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.