Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Autoritățile publice din nordul și centrul țării sunt pregătite să treacă la achiziții de bunuri și servicii durabile | Agenția Achiziții Publice

În cadrul programului EU4Environment, o inițiativă regională sprijinită de Uniunea Europeană, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova în procesul de tranziție spre achiziții publice durabile și dezvoltarea instrumentelor complementare. Anual, circa 10% din PIB-ul țării este cheltuit pentru achiziții publice. Redirecționarea acestor cheltuieli către bunuri și servicii mai durabile poate genera rezultate pozitive de mediu, sociale și economice.

 

Pentru a impulsiona procesul de trecere la achiziții publice durabile, autoritățile publice din 15 raioane din nordul și centrul Republicii Moldova (Briceni, Telenești, Edineț, Drochia, Dondușeni, Florești, Glodeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ungheni, Bălți) au participat la un atelier de instruire privind integrarea criteriilor de sustenabilitate în procesele lor de achiziție. Atelierul, organizat de Agenția Achiziții Publice din Moldova (AAP), a reunit peste 34 de instituții publice, printre care consilii raionale, primării, spitale raionale, direcții de învățământ.

 

Instruirea a permis autorităților publice să înțeleagă cum să lanseze proceduri de achiziții publice și să selecteze produsele și serviciile pe care le achiziționează, aplicând criterii sociale și de mediu. Participanții au fost informați cu privire la noile specificații ce includ astfel de criterii pentru achizițiile guvernamentale de hârtie, vehicule, computere, fructe și legume, precum și ferestre și uși eficiente energetic.

 

 

Natalia Postolache, șef al Direcției Statistică, Raportări și Achiziții Electronice din cadrul Agenției Achiziții Publice, a explicat participanților de ce este important să includă criterii de sustenabilitate în procedurile de achiziții, evidențiind beneficiile imediate și pe termen lung printre care – atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficientizarea energetică și prezervarea resurselor naturale, stimularea inovării și sustenabilității în afacerile și piețele interne.

 

Specialiștii instituțiilor au conștientizat impactul pozitiv pentru mediu, social și economic asociat acestor practici și au subliniat că ghidarea tehnică și instrumentele de lucru oferite de AAP le vor permite să le aplice eficient.

 

„Aplicarea unor noi practici nu este niciodată ușoară, chiar dacă în teorie cunoaștem multe. De aceea, atelierele de dezvoltare a capacităților sunt mai mult decât binevenite, întrucât învățăm cum să transpunem cunoștințele teoretice în practică”, a menționat în cadrul atelierului Ecaterina Gnațiuc, specialist în achiziții, Primăria Municipiului Edineț.

 

Ca și pas următor, AAP urmărește lansarea unor licitații-pilot pentru achiziții guvernamentale în care ofertanții trebuie să respecte noile criterii sociale și de mediu. Sunt dezvoltate instrumente complementare precum regulamente și ghiduri, în paralel cu activități de promovare în rândul autorităților publice și a sectorului de afaceri a importanței trecerii la achizițiile publice durabile.

 

Scopul final este de a aplica criterii de sustenabilitate în cel puțin 15% din totalul achizițiilor publice din Republica Moldova până în anul 2026 și de a racorda legislația și procedurile din domeniul achizițiilor publice ale țării la practicile UE, așa cum este stipulat în Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova.

 

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment – Economie Verde) ajută statele Parteneriatului Estic să își păstreze capitalul natural și să contribuie la bunăstarea oamenilor prin îmbunătățirea mediului.

Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială, cu un buget total de 20 de milioane de euro.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina: https://www.eu4environment.org

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More