Blog

Calitatea meniului vs utilajul procurat – cum se evaluează ofertele de servicii alimentare în școli?
Revizii

Calitatea meniului vs utilajul procurat – cum se evaluează ofertele de servicii alimentare în școli?

Autor: Diaconu Olga

 

Spre final de an, Direcțiile de învățământ și mai multe licee din mun. Chișinău au inițiat proceduri de achiziții de servicii de alimentare pentru elevi.

În general, considerăm că achizițiile de servicii alimentare presupun riscuri mai sporite față de achizițiile de alimente pentru a fi preparate de personalul specializat angajat de instituțiile de învățământ, deoarece monitorizarea calității produselor utilizate pentru prepararea meselor este mult mai dificilă. Respectiv, e aproape imposibil pentru administrația instituțiilor de învățământ să identifice cazurile de utilizarea a produselor expirate sau de calitate joasă. La fel, operatorii economici care prestează serviciile alimentare nu procură produsele alimentare prin intermediul procedurilor de achiziții publice, deci  nu este asigurată respectarea principiilor transparenței, concurenței loiale și eficienței utilizării banilor publici. Autoritățile contractante par să încerce să evite eventuale cazuri de executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, stabilind expres în documentația de atribuire toate actele normative cărora urmează să se conformeze operatorii economici. Totuși mecanismele de supraveghere a respectării acestora sunt limitate. 

 

Una dintre erorile prezentate în raportul de monitorizare a achizițiilor publice din luna mai 2020, elaborat de AGER au fost algoritmii de calcul netransparenți. Constatasem că autoritățile contractante stabilesc drept criteriu de evaluare „cel mai bun raport calitate-preț”, unul dintre punctele stipulate în acest raport fiind valoarea investiției operatorului economic în utilaj, fără a se specifica sub ce formă urmează a fi efectuată această investiție. Analizând aceste proceduri de achiziții, am constatat o evoluție ușor pozitivă a calității documentației de atribuire. O evoluție pozitivă se constată pe partea de transparență a factorilor de evaluare. Ultimele proceduri de achiziții inițiate de DETS Centru și DETS Buiucani pe parcursul lunii noiembrie au stabilit următorii factori de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de evaluare fiind cel mai bun raport calitate-preț:

  • Prezentarea ofertei privind costul zilei de alimentație  per/copil în zi – 40 pct.;
  • Prezentarea meniului – model variat,  cu indicarea valorii energetice a raţiei alimentare și costului per/zi, în corespundere cu recomandările Ordinului Nr. 638 din 12-08-2016 – 25 pct.;
  • Disponibilitatea de personal calificat – 15 pct.;
  • Experiența în domeniul alimentației publice – 10 pct.;
  • Asigurarea cantinei cu ustensilele necesare, reieșind din numărul de copii – 10 pct.

Mai mult licee din mun. Chișinău au urmat exemplul direcțiilor de învățământ menționate, stabilind factori de evaluare similari. Printre acestea se numără LT Milescu Spătaru, LT cu profil sportiv nr. 2, LT Olimp, IP Ilie Fulga, LT Academia Copiilor.

Constatăm însă și cazuri în care alte licee aplică în continuare o formulă defectuoasă de evaluare a ofertelor. În procedura de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1605881636371 din 20.11.2020, IP LT „Alexei Mateevici” din or. Cricova, întreținerea și procurarea utilajului nou are o pondere superioară meniului la evaluarea ofertelor. 

Pentru a avea șanse de a obține contractul de achiziții, operatorii economici ar urma să redirecționeze între 1% și 3% din valoarea ofertei pentru achiziționarea utilajului nou. O pondere mai mare a investiției echivalează cu șanse mai mari de atribuire a contractului de achiziții, dar și cu diminuarea resurselor pentru alimentația elevilor, și posibil a calității meniului. În anunțul de participare este indicat punctajul care urmează a fi acordat pentru anumite tipuri de utilaj, fără a specifica necesitățile exacte ale autorității contractante. Mai este indicat că „necesitatea va fi stabilită în conlucrare cu directorul instituției”.

Un alt aspect ambiguu este calcularea punctajului acordat pentru personalul calificat. Nu este clară diferența dintre asigurarea completă cu personal și asigurarea cu un număr mai mare de personal calificat. La fel, nu știm exact cum se face distincția dintre experiența de min. 3 ani și cea mai mare de 3 ani. Deoarece punctajul total este de 15 puncte, conchidem că abordarea autorității contractante este de a aduna punctele. De aici se creează impresia că ofertantul cu disponibilitate mai mare de personal și cu experiență mai mare va cumula și punctele pe care le-ar obține un operator cu experiență mai mică, în sumă maximă de 15 puncte. Oricum, metoda de calcul nu este clară, ceea ce lasă loc de interpretări diferite în procesul de evaluare.

La licitație și-a depus oferta un singur operator economic, „Savuros Prim” SRL, care a propus o investiție de 6% din valoarea ofertei, ceea ce reprezintă 48605, 70 lei. Totuși o investiție mai mare în utilaj, presupune și o investiție redusă în meniu și calitatea alimentației propuse. Poate ar fi fost oportun ca suma respectivă să fie utilizată pentru creșterea valorii energetice a alimentației elevilor.

O situația similară am constatat și în procedura de achiziție inițiată de Instituția Publică Liceul Tehnologic RETT (ORT) „B.Z.Herțli”. Meniul prezentat are o pondere de 15% în factorii de evaluare, în timp ce investiția în utilaj are o pondere de 20%.

 

 

Ca și în situația precedentă, o investiția maximă în utilaj va acumula punctajul maxim. 

 

 

Situația e similară și în cazul procedurii de achiziții inițiată de LT „Petru Movilă”, în ceea ce privește punctajul acordat pentru procurarea Cutilajului.

 

 

O abordare similară a avut și LT PA „Mihail Berezovschi” în achiziția de servicii alimentare pentru perioada 09.01.2021-24.12.2021 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606344388829?tab=contract-notice

 

 

Conchidem că, deși unele autorități contractante au îmbunătățit calitatea documentației de atribuire pentru serviciile de alimentație, aceste achiziții au în continuare un grad de risc sporit. Aceste circumstanțe reies din faptul că achizițiile de alimente desfășurate de operatorii economici nu au loc după principiile achizițiilor publice. Respectiv, monitorizarea calității, legitimității surselor de procurare, dar și respectarea concurenței loiale și eficienței utilizării banilor publici devine mult mai dificilă. Pe de altă parte, unele autorități contractante continuă să recurgă la criterii de evaluare a ofertelor netransparente, în detrimentul calității alimentației pentru elevi.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).