Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Cele mai bune practici în domeniul achizițiilor publice verzi, discutate în cadrul unui atelier de lucru | Agenția Achiziții Publice

Achiziţiile publice verzi au un rol-cheie în eforturile Republicii Moldova de a asigura o tranziție spre o dezvoltare economică verde, iar odată cu obținerea statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, fortificarea abordării pe dimensiunea achiziţiilor publice verzi este absolut necesară. Despre această necesitate au discutat  participanții la atelierul de lucru „Cele mai bune practici privind achizițiile verzi: exemple din Europa și trecerea de la politici la practici”, care a avut loc în perioada 5-6 iulie 2023, la Chișinău. 

Evenimentul a fost organizat cu suportul Departamentului de Comerț al SUA Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP) şi a adunat reprezentanți ai autorităților publice care activează în domeniul achizițiilor. 

Detalii: https://www.mf.gov.md/ro/content/cele-mai-bune-practici-%C3%AEn-domeniul-achizi%C8%9Biilor-publice-verzi-discutate-%C3%AEn-cadrul-unui

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More