Blog

Centralizăm achizițiile sau le descentralizăm?
Revizii

Centralizăm achizițiile sau le descentralizăm?

Recent, Primăria Colonița, a anunțat două achiziții prin Cererea Ofertelor de Preț, care au același obiect: Procurarea produselor alimentare pentru grădinița nr.24 Izvoraș și Procurarea produselor alimentare pentru grădinița nr.144 Academia Picilor, fiecare în valoare de 299,999 lei. Procedurile au fost lansate în aceeași zi. Formal vorbind, nu constituie o încălcare desfășurarea a două proceduri separate, care puteau fi organizate printr-o singură procedură.

Aș vrea să analizăm acest exemplu prin prisma practicii de divizare a procedurilor de achiziții. De regulă, obiectam divizării procedurilor avînd două argumente de bază. Primul se referă la evitarea, de multe ori intenționată, a unei proceduri mai complexe și mai transparente. Probabil nu este cazul în speța de față. Adevărat, dacă ar fi fost o singură procedura, autoritatea contractantă ar fi trebuit sa opteze pentru o licitație deschisă, care ar fi avut un termen de depunere a ofertelor mai mare decît o procedură COP. Ce ține de transparență, atît licitația deschisă cît și COP, sunt procedure transparente, cu atît mai mult, de la lansarea MTender.  Al doilea argument este că, solicitînd o cantitate mai mare de produse, prețul pe care l-ar oferi furnizorul, ar putea fi mai mic, deci, economii la buget. Astfel, dacă primul argument în cazul de față nu mai este esențial, al doilea rămîne valabil.

Însă, aș vrea sa privim acest caz și prin prisma obiectivelor declarate în Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020, aprobat prin HG nr. 1332 din 14.12.2016. Aceasta își propune ridicarea nivelului calitativ al achizițiilor publice prin profesionalizarea specialiștilor în achiziții, dar și prin centralizarea achizițiilor (crearea unităților de achiziții locale/regionale și sectoriale) și reducerea numărului de autorități contractante (unul din rezultatele scontate ale Strategiei prevede o cifră de 75% în acest sens). Nici centralizarea achizițiilor (cu excepția Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate), nici reducerea numărului de autorități contractante nu au avut loc, deocamdată. Între timp însă autoritățile contractante ar putea reduce numărul procedurilor, prin efectuarea unei mai bune planificări, prin evitarea divizării procedurilor, pe cît este posibil, și, de ce nu, unirea eforturilor pentru desfășurarea în comun a unor proceduri complexe.

Sursa imagine: www.ccre.org

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.