Blog

Cine reușește, bine, cine nu, și mai bine
Revizii

Cine reușește, bine, cine nu, și mai bine

La mijlocul lunii noiembrie, Primaria Bobeica a anunțat o achiziție, de Lucrari de amenajare a Popasului Turistic Privighetoarea din satul Bobeica, raionul Hincesti. Valoarea estimativă a achiziției este de 419,108 lei. Procedura selectată a fost Cererea Ofertelor de Preț. Primul aspect care ridică semne de întrebare în prcedura dată este termenul mic de depunere a ofertelor. Astfel, termenul total este de 5 zile, dintre care doar o zi pentru solicitarea clarificărilor. Amintim că termenul legal pentru procedura COP este de minim 7 zile, pentru bunuri și servicii și 12 zile pentru lucrări. Astfel, termenul a fost redus de peste 2 ori.

Mai mult decît atît, unica solicitare de clarificare care a fost depusă în termenul și așa restrîns, așa și a rămas fără răspuns din partea autorității contractante.

Regulamentul cu privire la achiziția de lucrări prevede că, în cazul achiziției publice de lucrări, este obligatorie prezența a trei oferte calificate, pentru a putea finaliza procedura.

 Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică de lucrări, în următoarele cazuri:
1) nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite;
”(…)

Unicul ofertant, PROFNATIN S.R.L. , a fost desemnat cîțtigătorul procedurii, deși, nici acesta nu a prezentat toate documentele solicitate în invitația de participare, în speță, Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat.

Totodată, deși procedura a fost finalizată, contractul nu poate fi vizualizat. La rubrica dedicată contractului, apare doar Anexa nr. 1 la contract, fapt ce demonstreaza ca contractul a fost încheiat, însă nu și anexat. Pe final, o întrebare despre oportunitatea acestor lucrări (care implică și betonare) pe timp de iarna, o lăsăm deschisă.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.