Blog

Clarificările online și rolul acestora
Revizii

Clarificările online și rolul acestora

Datorită funcționalităților noului sistem electronic de achiziții publice Mtender, operatorii economici interesați pot adresa online întrebări de clarificare, vizibile pentru fiecare utilizator și la care autoritatea contractantă este obligată să răspundă. Astfel, nu mai este nevoie de un schimb de scrisori/e-mailuri pentru a clarifica anumite aspecte privind documentația de atribuire.

Legea 131/2015 privind achizițiile publice stipulează clar termenele pe care trebuie să le respecte autoritățile contractante pentru perioada de clarificare, însă există, uneori, cazuri când acestea sunt mai mici și este important ca aceste încălcări să fie semnalate la timp. Conform Articolului 35, alineat (1), perioada de clarificare va constitui:

a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de prețuri.

În cazul acestei proceduri, autoritatea contractantă a prevăzut, inițial, doar 1 zi pentru clarificări, ulterior, ținând cont de sugestiile apărute, a extins termenul până la 3 zile (iar după AC a decis să anuleze procedura, dar nu cunoaștem motivele). În cazul altei proceduri de achiziție publică, autoritatea contractantă, de asemenea, a prevăzut doar 1 zi pentru clarificări, însă au decis anularea procedurii, demarând o procedură nouă, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Iată de ce semnalarea oricăror neconcordanțe, omisiuni, erori privind documentația de atribuire este imperativă, perioada de clarificări fiind termenul în care cei interesați de achiziție, analizând documentele publicate, pot veni cu întrebări, comentarii, contribuind la desfășurarea corectă, echitabilă și transparentă a procedurii.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.