Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Club de presă dedicat achizițiilor durabile ale autorităților locale din Bălți și Cahul, organizat de IDIS „Viitorul” | IDIS Viitorul


Română

 

Experiența Primăriei municipiului Cahul și a Primăriei municipiului Bălți în domeniul achizițiilor publice durabile a fost împărtășită la 12 decembrie 2023 în cadrul unui club de presă găzduit de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, şi a adunat reprezentanți ai autorităților contractante și societății civile implicată în monitorizarea achizițiilor publice.

Scopul evenimentului a fost promovarea bunelor practici privind achizițiile durabile și impulsionarea autorităților publice în procesul de procurare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor mai durabile prin setarea unor specificații tehnice care iau în considerare aspecte de mediu, sociale și/sau economice.

„Fiind în proces de ajustare a legislației după practicile UE, este esențial ca autoritățile contractante să țină cont ca achizițiile publice desfășurate să aibă componenta de sustenabilitate și să avem ulterior rezultate frumoase pentru localități și cetățeni. Exemplele primăriilor din Cahul și Bălți sunt demne de apreciat și reprezintă niște bune practici ce pot fi preluate cu succes și de alte autorități”, a declarat Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul” și cercetător în cadrul proiectului.

Iar Maria Cojocaru, doctor conferențiar universitar din cadrul USM, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, a menționat „Achizițiile publice durabile pot și trebuie să fie transformate de către autoritățile publice, atât centrale, cât și locale, într-o pârghie strategică pentru a avansa în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Este vital pentru societatea să transfere accentul achizițiilor publice de la avantajele economice imediate, spre componenta de durabilitate, care vor genera beneficii nu doar pentru autorități, ci și pentru societate. Astfel, prin promovarea activă, la nivelul autorităților publice locale, a politicilor de achiziții publice durabile, sunt create premise pentru a realiza o dezvoltare care să acorde prioritate celor cu venituri mici, să promoveze femeile, să protejeze mediul înconjurător și să creeze oportunitățile necesare pentru ocuparea forței de muncă, contribuind în cele din urmă, la sporirea bunăstării cetățenilor și a dezvoltării localităților”.

Clubul de presă a oferit o platformă de schimb de bune practici și expertiză, evidențiind importanța integrării criteriilor de durabilitate în procesele de achiziție la nivelul autorităților publice locale. Bunele practici de implementare a criteriilor de durabilitate în procesele de achiziție au fost prezentate de Snejana Brînză, specialist principal în achiziții publice la Primăria municipiului Cahul și Liliana Ceremuș, șefa Secției achiziții publice, de la Primăria municipiului Bălți. De asemenea, vorbitoarele au evidențiat, atât beneficiile, cât și provocările lor în implementarea achizițiilor publice durabile și au răspuns la întrebările participanților.

Achizițiile publice durabile sunt desfășurate pentru a satisface nevoile de bunuri, servicii și lucrări ale autorităților contractante într-un mod care să conducă, de asemenea, la rezultate sociale, etice și economice pozitive. La desfășurarea achizițiilor publice durabile, autoritățile contractante vor urmări evitarea și reducerea deșeurilor prin luarea în considerare a necesităților sale în timpul planificării achizițiilor publice, vor include în documentația de atribuire cerințele și criteriile achizițiilor publice durabile ce se aplică bunurilor, serviciilor și lucrărilor prioritare pentru a asigura conformitatea achizițiilor publice cu principiul sustenabilității.

În acest sens, 30 din cele 43 de contracte de achiziție (69%) atribuite de Primăria municipiului Cahul, în anul 2023,  au avut la bază elemente ale achizițiilor durabile. Această abordare a dus la o valoare a achizițiilor durabile, inclusiv verzi de 38,8 milioane de lei, reprezentând 23% din bugetul aprobat pentru anul 2023 al municipiului Cahul. Astfel, majoritatea proiectelor implementate de primărie includ elemente de durabilitate, cum ar fi, de exemplu, utilizarea materialelor durabile de construcție ca țevile din polipropilenă (un material ecologic și non-toxic) la construcția apeductului, asfaltarea drumului în trei straturi, construcția pistelor pentru bicicliști sau alte soluții ecologice pentru transportul urban, deținerea certificatului ISO 14001 privind protecția mediului etc.

„Fiecare achiziție este o lecție, iar fiecare achiziție pe care o realizăm urmărește niște criterii de sustenabilitate și de protecție a mediului, ținând cont de impactul care îl aduce comunității. Impactul îl observăm îndeosebi la grădinițe și școli, deoarece acolo lucrurile sunt palpabile”, a subliniat Snejana Brînză de la Primăria municipiului Cahul.

„Achizițiile durabile au un impact semnificativ asupra mediului, sănătății și economiei țării, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a comunităților. Presupun că multe autorități din Moldova fac achiziții durabile, de calitate, de durată și cu impact minimum asupra mediului, dar nu cunosc sau nu au raportat astfel de achiziții, de aceea, este important să ne susținem reciproc în acest sens”, îndeamnă Liliana Ceremuș, șefa Secției achiziții publice, de la Primăria municipiului Bălți.

Potrivit vorbitoarelor, achizițiile durabile, inclusiv cele verzi sunt atât o expresie a responsabilității sociale și a protecției mediului, cât și o forță propulsatoare a dezvoltării economice, contribuind la edificarea unei comunități mai sănătoase, echitabile și durabile.

Achizițiile publice durabile nu doar promovează responsabilitatea socială și protecția mediului, dar și aduc beneficii economice semnificative și contribuie la o comunitate mai sănătoasă și echitabilă. Aceste achiziții au un rol esențial la protejarea și îmbunătățirea calității mediului la nivel local, iar impactul social al achizițiilor durabile și verzi este considerabil,  îmbunătățind condițiile de viață. Pe plan economic, inițiativele de achiziții durabile și verzi generează economii financiare substanțiale. Deschiderea către noi piețe de desfacere nu numai că stimulează inovația, dar și asigură un acces crescut la piețe pentru produsele și serviciile asociate practicilor durabile. Beneficiile indirecte ale acestor achiziții nu sunt mai puțin importante. Sensibilizarea consumatorilor cu privire la importanța alegerilor durabile contribuie la construirea unei comunități mai responsabile și informate. În plus, promovarea guvernării responsabile și îmbunătățirea imaginii publice consolidează legitimitatea unei autorități publice locale.

Totodată, în opinia Lilianei Ceremuș, procesele de achiziții durabile presupun și diverse provocări. Astfel, adesea, cei responsabili de achiziții din autoritățile publice au cunoștințe limitate despre practicile de achiziții durabile, iar instruirile în acest domeniu sunt doar binevenite; agenții economici nu sunt suficient de pregătiți; există diferite mituri neargumentate și temerea de a aplica ceva nou; sau situații în care furnizorii propun oferte care depășesc estimările bugetare inițiale ale achiziției durabile.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023 și are ca scop să contribuie la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil.

Amintim că în cadrul proiectului a fost creat Ghidul de bune practici „Achiziţii publice durabile”, document care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. De asemenea, a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul următoarelor studii (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

 

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More