Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează despre faptul că în perioada 06-08 august 2021 in intervalul dat de timp fiind prevăzută închiderea sistemului SIA RSAP MTender și inaccesibilitatea desășurării și participării la procedurile de achiziții publice а autorităților contractante și a operatorilor economici. 

Atașament: 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More