Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu privire la procesarea datelor privind contractele de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice până la data de 15 decembrie 2020 | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!

 

Agenția Achiziții Publice informează repetat că în conformitate cu cu pct. 1 din Circulara nr. 1213-4-185 din 30.11.2020 emisă de Ministerul Finanțelor, pentru procesarea datelor cu privire la contractele de achiziții publice atribuite în anul în curs de gestiune, Agenția Achiziții Publice va recepționa până la data de 15 decembrie 2020 dările de seamă cu privire la procedurile de achiziție publică desfășurate în scopul satisfacerii necesităților de bunuri/lucrări/servicii necesare pentru anul bugetar 2020, după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziții publice.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More