Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice către Agenția Achiziții Publice până la data de 10 decembrie 2021 | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice repetat atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4-219 din 08.11.2021 cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF.

 

Astfel, în conformitate cu pct. 2 din Circulara de mai sus, pentru procesarea datelor cu privire la contractele de achiziții publice atribuite în anul în curs de gestiune, Agenția Achiziții Publice va recepționa până la data de 10 decembrie 2021 dările de seamă cu privire la procedurile de achiziție publică desfășurate în scopul satisfacerii necesităților de bunuri/lucrări/servicii necesare pentru anul bugetar 2021, după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziții publice.

 

Conținutul circularei se atașează.

În atenția autorităților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More