Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu privire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru anul bugetar 2022 către Agenția Achiziții Publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează autoritățile contractante despre faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2022, Ministerul Finanțelor a emis Circulara nr. 12/3-4/5-289 din 06.12.2022 cu referire la termenele de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF.

 

Astfel, în conformitate cu pct. 1 din Circulara de mai sus, în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru anul bugetar 2022, autoritățile contractante urmează să prezinte contractele de achiziții publice și acordurile adiționale, încheiate conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 și Hotărîrii Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, pentru înregistrare la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor pînă la 23 decembrie 2022.

 

Totodată, reieșind din volumului mare lucru la sfîrșit de an, Agenția solicită respectuos autorităților contractante să prezinte dările de seamă privind atribuirea contractelor de achiziții publice/modificarea acestora în termen rezonabil, dar nu mai tîrziu de 22 decembrie 2022, ora 17:00, pentru a evita situațiile de procesare întîrziată a acestora.

 

Conținutul circularei se atașează.

În atenția Autorităților Contractante!
Atașament: 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More