Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu referire la excluderea certificatului de conformitate pentru produsele alimentare | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.

 

Potrivit informației survenite de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), conceptul evaluării conformității, prevăzut de Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității, nu este aplicabil domeniului agroalimentar. Astfel, Agenția a intervenit cu propuneri către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare privind actualizarea legislației naționale și, inclusiv, cu propuneri de abrogare a capitolului „Evaluarea conformității” dintr-o serie de reglementări tehnice aplicabile domeniului alimentar (HG 180/2010, HG 204/2009, HG 216/2008, HG 434/2010, HG 774/2007, HG 205/2009, HG 1111/2010, HG 1323/2008, HG 1402/2007, HG 1523/2007).

 

Prim prisma art.7 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.306/2018, ANSA consideră relevant ca conformitatea produselor alimentare cu prevederile reglementărilor din domeniul alimentar să se ateste de operatorii din domeniul alimentar, printr-un certificat de calitate eliberat în baza unui program de autocontrol al inofensivității produselor alimentare și confirmat prin încercări de laborator, inclusiv prin aplicarea principiilor de analiză a riscurilor în punctele critice de control (HACCP).

 

Ținând cont de actele normative superioare și în scopul eliminării barierelor impuse operatorilor din domeniul alimentar în cadrul procedurilor de achiziții publice, este imperioasă informarea autorităților contractante cu privire la necesitatea excluderii din caietul de sarcini a „certificatului de conformitate pentru produse alimentare”.

 

Scrisoarea ANSA se anexează.

În atenția Autorităților Contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More