Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind achizițiile publice a serviciilor de asigurare cu energie electrică | Agenția Achiziții Publice

Urmare a comunicatului publicat de către ANRE pe pagina web www.anre.md,  privind intervenția în regim de urgență în scopul asigurării furnizării energiei electrice către consumatorii deserviți de SRL “Furnizare Energie”, Agenția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante care au inițiat proceduri de achiziție publică a serviciilor de asigurare cu energie electrică că se pot confrunta cu absența concurenței la procedurile anunțate.

 

În cazul în care nu vor fi depuse oferte la procedurile de achiziție anunțate, autoritatea contractantă va putea recurge la aplicarea prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ce permit utilizarea procedurii de achiziție de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

În atenția autorităților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More