Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind aprobarea formularului tip al dării de seamă pentru procedura de achiziție publică | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!

Ministrul Finanțelor a aprobat ordinul cu privire la formularul tip al dării de seamă pentru procedura cererii ofertelor de preț și licitație publică – http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368859

Prin urmare, pentru raportarea rezultatelor privind procedurile de achiziții publice menționate, autoritățile contractante vor întocmi dările de seamă conform formularului aprobat în anexa ordinului respectiv.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More