Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind aprobarea Listei jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante despre aprobarea a două acte normative:

 

1.Hotărîrea Guvernului nr. 167  din  06.03.2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicţiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142246&lang=ro 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 896  din  22.11.2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor şi a  regiunilor autonome  care nu  implementează standardele internaţionale de transparenţă https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140315&lang=ro 

 

Lista va fi folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare, inclusiv  la procedurile de achiziții publice care cad sub incidenţa prevederilor Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

 

În atenția autoritîților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More