Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017 | Agenția Achiziții Publice

Cu referire la articolul publicat pe portalul de știri www.deschide.md în data de 07.02.2017 potrivit căruia licitația privind modernizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere inițiată de Direcția Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău nu a fost publicată, Agenția Achiziții Publice vine cu următoarele precizări.

Anunțul de participare privind licitația în cauză a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 59 din 05.08.2016 – http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr59_0.pdf și  pe pagina web a Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” – http://etender.gov.md/proceduricard?pid=13997785, orice utilizator având posibilitatea să descarce anunțul de participare publicat în Buletinul sus-menționat – http://etender.gov.md/r/getInvitationReport?tenderId=13997785.

Informația privind contractul încheiat în rezultatul desfășurării procedurii date nu se regăsește pe pagina web oficială  a Agenției www.tender.gov.md la Rubrica “Contracte atribuite” întrucât procedura dată a fost initiată prin intermediul sistemului electronic menționat. Informația privind rezultatele procedurilor initiate și desfășurate prin intermediul acestuia se găsesc pe partea publică a sistemului – http://etender.gov.md/contracte.

 

Totodată, comunicăm că începând cu anul 2017  pe http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite se publică informația privind toate contractele atribuite în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziții publice indiferent dacă sunt initiate pe suport de hîrtie sau electronic întru asigurarea accesului la informatie dintr-o sursă unică.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More