Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind circulara Ministerului Finanțelor despre termenele de prezentare a dărilor de seamă și a contractelor de achiziții publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis o circulară cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF.

Conținutul circularei poate fi văzut mai jos.

În atenția autorităților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More