Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind consultarea publică a conceptului de proiect de Hotărâre de Guvern privind achizițiile publice durabile | Agenția Achiziții Publice

Prin prezenta, comunicăm că, în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)” finanțată de UE, Agenția Achiziții Publice implementează activități de promovare și aplicare a achizițiilor publice durabile în Republica Moldova.

Astfel, în cadrul proiectului, pentru a crește ponderea achizițiilor publice cu criterii durabile, a fost elaborat un concept de proiect de Hotărâre de Guvern privind achizițiile publice durabile, care ar facilita dezvoltarea acestui domeniu în Republica Moldova. În acest sens, Agenția Achiziții Publice consideră oportun consultarea acestui concept cu autorități publice implicate / interesate, precum şi cu organizațiile societății civile implicate în domeniul mediului şi achiziții publice.

În acest context, Agenția Achiziții Publice solicită respectuos examinarea conceptului proiectului dat şi prezentarea opiniilor / comentariilor referitor la oportunitatea reglementării achizițiilor publice durabile pînă la data de 19 noiembrie 2023 la adresa de email: radu.craciun@tender.gov.md, persoana de contact Radu CRĂCIUN, şef Serviciul juridic, tel: 022-820-713. Versiunea Word a proiectului este atașată mai jos.  

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More