Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfașurarea atelierului de lucru ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice durabile. Acest lucru se va realiza prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consiliere și dezvoltarea capacităților / instruiri către factorii de decizie politică, practicienii în achiziții, întreprinderi și asociații de afaceri, precum și ONG-uri și alte părți interesate.

În acest context, în data de 21 mai 2021, ora 10:00-11:30 (ora Chișinăului) va fi desfășurat un Atelier online cu denumirea ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”.

Obiectivele  și rezultatele așteptate ale atelierului sunt:

·         Prezentarea concluziilor cheie ale evaluării progresului privind promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova de la finalizarea proiectului EaP GREEN în 2017;

·         Prezentarea și discutarea recomandărilor privind pașii următori ai promovării achizițiilor publice durabile în cadrul EU4Environment;

·         Prezentarea și discutarea proiectului hotărârii guvernului privind implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova.

Astfel, Agenția Achiziții Publice și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu invită în calitate de participanți părțile interesate naționale responsabile și / sau implicate în procesele de achiziții publice din Republica Moldova, precum și societatea civilă și comunitatea internațională.

Traducerea simultană în limbile engleză și română va fi furnizată.

Pentru înregistrare în calitate de participant la atelierul online vă rugăm să accesați link-ul: shorturl.at/bixyM.

Agenda atelierului este atașată.

Tags: 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More