Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind informarea contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante și a operatorilor economici că, Serviciul Fiscal de Stat, în urma coordonării cu Ministerul Finanțelor și în scopul informării contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice, a elaborat un Comunicat informativ ce conține precizări privind procesul de documentare a achizițiilor publice cu factura fiscală electronică.

Textul integral al comunicatului ”Facturile fiscale eliberate către CNAM, documentate prin intermediul „e-Factura” poate fi găsit la următorul link:  https://www.sfs.md/Article.aspx?id=9860

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More