Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează că a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. Nr. 279 din 27.04.2022 pentru modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 (publicat: 29.04.2022 în Monitorul Oficial Nr. 134 art. 346) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131259&lang=ro.

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More