Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind modificarea unor formulare de documente | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în formularele Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru/ de anulare a procedurii de atribuire și Dării de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru.

 

Formularele modificate ale dărilor de seamă pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții publice:

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83

https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

 

Solicităm autorităților contractante să utilizeze formularele noi la prezentarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice.

În atenția Autorităților Contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More