Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind obligația întocmirii și expedierii dărilor de seamă de pentru contractele de achiziții publice de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!

 

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției Achiziții Publice prin poșta electronică (în format PDF într-un sigur fișier, inclusiv varianta word) la adresa de e-mail: [email protected], cu titlul: Dare de seamă achiziții de valoare mică, întocmită de către (denumirea autorității contractante).

Modelul dării de seamă este prevăzut în anexa la Regulament.

 

Agenția Achiziții Publice atenționează că potrivit art. 327¹ alin. (1) al Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More