Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind prezentarea dării de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice reamintește despre faptul că, în conformitate cu prevederile pct. 24 al Hotăririi Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

 

Netransmiterea acesteia în termenul prevăzut de actele normative se sancţionează cu amendă conform prevederilor art, 371(1) al Codului contravenţional al Republicii Moldova.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More