Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind publicarea anunțurilor de intenții, de participare și de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Agenția Achiziții Publice

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 (art.28 alin.(2), art.29 alin.(2), art.30 alin.(3)),  în cazul achizițiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (3) al legii date, autoritatea contractantă urmează să publice anunțul de intenții, anunțul de participare și anunțul de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

 

În acest context, Agenția Achiziții Publice informează despre mecanismul de publicare a anunțurilor sus-numite în JOUE.

 

Autoritatea contractantă urmează să parcurgă următorii pași:

 

Înregistrarea unui cont unic EU Login  la următorul link:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

 

 

 

 

2Crearea parolei:  la emal-ul indicat la înregistrarea contului va veni un mesaj de la Serviciul de autentificare, în care va fi un link temporar pentru a crea parola pentru cont.

 

3. Logarea pe platforma TED eNotices2: https://enotices2.ted.europa.eu/home

 

 

4. Completarea profilului autorității contractante:

 

 

 

 

 

 

5. Crearea anunțului necesar.

 

 

 

 

 

 

În cazul în care sunt deficiențe tehnice sau întrebări, accesați rubrica ajutor https://enotices2.ted.europa.eu/help.

 

 

Dacă nu ați găsit răspuns la întrebări, contactați asistența tehnică:

 

 

 

 

În atenția Autorităților Contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More