Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind publicarea modelelor de documente în legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează despre faptul că, începînd cu 26 iunie 2021 intră în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020). În legătură cu aceasta au fost elaborate un șir de documente-model ce țin de desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale:

          Anunțul de intenții,

          Anunțul de participare,

          Darea de seamă,

          Anunțul de atribuire a contractului,

          Darea de seama privind modificarea contractului,

          Anunțul privind modificarea contractului,

        Formular de prezentare a informației privind contractele de achiziții sectoriale atribuite de către entitățile contractante în conformitate cu execepțiile la Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

 

Toate documentele-model enumărate pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții sectoriale: https://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente-achizitii-sectoriale.

 

 

Astfel, solicităm entităților contractante, care desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, să consulte rubrica Modele de documente achiziții sectoriale și să utilizeze documentele-model indicate.

 

 

În cazul în care apar întrebări privind subiectul dat, le puteți adresa la nr. de telefon 022 820 729 sau email: [email protected]

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More