Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind seminarul online ”Cele mai bune practici în achizițiile publice: Servicii sociale” | Agenția Achiziții Publice

În perioada 20-21 decembrie 2021 a avut loc evenimentul online cu tematica „Cele mai bune practici în achizițiile publice: servicii sociale”, organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu Agenția Achiziții Publice a Republicii Moldova, la care au participant peste 130 reprezentanți ai autorităților contractante, operatori economici, ONG-uri și alte părți interesate.

 

În cadrul evenimentului au fost discutate subiecte privind procedura de achiziție și contractare a serviciilor sociale, au fost menționate instrumentele de implementare a achiziției serviciilor sociale. Prima sesiune a inclus tematica Achiziții sociale: clarificarea problemelor care se suprapun”, fiind prezentată de către expertul străin practica internațională în acest domeniu. În cadrul celei de-a doua zi, expertul român a împărtășit cu participanții practica României și a prezentat exemple de bune practici în domeniul achiziției serviciilor sociale.

 

Participanții au menționat că seminarul a fost util și necesar, astfel au avut ocazia să cunoască practici și să discute idei care vor servi drept puncte de reper pentru a introduce cele mai bune practici internaționale în sistemul achizițiilor publice și anume în servicii sociale.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More