Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat repetat privind raportarea achizițiilor publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează repetat despre necesitatea prezentării informației potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020 Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020).

Astfel, autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), vor întocmi și prezenta către AAP două tipuri de rapoarte:

1.  Raportul cu privire la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.

2.  Raportul cu privire la:

–    achizițiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii lei;

–   achizițiile efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale;

–  achizițiile efectuate conform prevederilor art. XX din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.

În rapoartele date va fi inclusă informația privind toate achizițiile publice efectuate pe parcursul anului 2020, inclusiv achizițiile de valoare mică, în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Termenul de prezentare a rapoartelor conform formelor indicate în anexele nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 493/2020 Agenției Achiziții Publice de către autoritățile contractante este lunar, până la data de 10 a lunii următoare lunii de gestiune.

În acest context, pentru autoritățile contractante care încă nu au furnizat datele respective, Agenția reiterează despre necesitatea raportării pînă la data de 10.01.2021.

Modul de prezentare a raportelor sus-numite se stabilește în felul următor:

1.     Rapoartele conform formelor indicate în anexele nr. 2 și nr. 3 vor fi prezentate la adresa electronică [email protected], în titlul mesajului va fi indicat Raport COVID-19.

2.     Rapoartele vor fi prezentate în format de fișiere XLS și PDF (semnate).

3.     Modelele rapoartelor în format XLS pot fi găsite pe pagina web a AAP la rubrica Modele de documente.

Atenționăm asupra faptului, că raportele prezentate, care nu vor corespunde formatului indicat mai sus, nu vor fi acceptate.

În cazul în care vor apărea întrebări referitor la subiectul raportării date, le puteți adresa către:

– Mihaela Movilă, specialist principal Direcția Statistică, Raportări și Achiziții Electronice[email protected] sau

– Natalia Postolache, șef Direcție Statistică, Raportări și Achiziții Electronice, [email protected].

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More