Blog

Revizii

Contestațiile retrase. Acte de fraudă sau simple coincidențe ?

 

Autor: Vadim Țurcan

Conform art. 82 din Legea 131/15 privind achizițiile publice, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, este în drept să conteste actul respectiv.

După introducerea SIA RSAP MTender ca sistem electronic obligatoriu pentru toate procedurile de achiziție publică, din octombrie 2018, în procesul de achiziții s-au intensificat cazurile de contestații depuse și care, din motive necunoscute, ulterior, sunt retrase. Conform rapoartelor anuale de performanță ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), în 2017 au fost înregistrate 25 (12%) de cazuri, în 2018 au fost înregistrate 87 (12%) de cazuri, în 2019 (până la data de 8 decembrie) au fost înregistrate 115 de cazuri în care operatorii economici au renunțat la contestații prin cerere de retragere. În comparație cu autoritatea similară din România, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) numărul de contestații care au fost retrase este de aproximativ 2 ori mai mic, decât contestațiile retrase de la ANSC (6.26%).

Este necesar de menționat că, în cazul retragerii contestațiilor, legislația nu obligă ANSC să examineze în continuare pretențiile contestatorului. Prin urmare, în astfel de cazuri există motive întemeiate și riscuri pertinente de comitere a fraudei sau a actelor de corupere.

În topul operatorilor economici care și-au retras contestațiile de la începutul anului 2019 sunt:

Fig. 1 Nr. de contestații de retrase de către operatorii economici

 

În top 10, regăsim:

  • 6 operatori economici care execută lucrări, 
  • 3 operatori economici care livrează bunuri medicale;
  • 2 operatori economici care livrează tehnică.

În mod normal, apare întrebarea logică: de ce un operator economic care depus o contestație pe un act al autorității contractante pe care îl consideră ilegal, se răzgândește și retrage contestația depusă? În acest sens, am decis să analizăm contestațiile retrase depuse de către operatorii economici care și-au retras cel mai des contestațiile. 

Fig. 2 Frecvența de retragere a contestațiilor raportat la nr. de contestații depuse

În cazul operatorului economic Foremcons SRL, cel mai frecvent sunt depuse contestații pe marginea modului de elaborare a devizelor din ofertă. Contestatorul cel mai des invocă greșeli sau omisiuni care sunt prezente în devizul de cheltuieli al operatorului economic câștigător. 

 

Tabel 1 Procedurile de achiziție publică în care Foremcons SRL și-a retras contestațiile

Un alt exemplu este în cazul operatorului economic LUXGAZ SRL în procedura pentru achiziționarea lucrărilor de Amenajarea terenului aferent havuzului din bd. Decebal organizată de către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) a Primăriei mun. Chișinău cu o valoarea estimată de 1 170 000 lei, fără TVA. După deschiderea ofertelor, prin Scrisoarea nr. 534-i din 16.05.2019 DGLCA informează despre decizia de atribuire a contractului de achiziție operatorului economic PLANTA SRL. În data de 21.05.2019, LUXGAZ SRL depune o contestație, fiind în dezacord cu decizia luată de către DGLCA, invocând că operatorul economic câștigător a admis mai multe erori la întocmirea ofertei, prin urmare acesta urma să fie descalificat, de către grupul de lucru. La scurt timp, DGLCA își modifică de decizia și atribuie contractul de achiziție, operatorului economic LUXGAZ SRL, iar acesta își retrage pretențiile. Este necesar de menționat, că după atribuirea contractului, a mai fost depusă o contestație de către alt participant Termosistem SRL, însă care la scurt timp și-a retras pretențiile. LUXGAZ SRL s-a clasat pe locul 3 după criteriul de atribuire: cel mai mic preț, fiind cu (+) 146 000 lei mai scump, decât oferta cea mai ieftină.

Un alt caz, care ridică mai multe semne de întrebare, reprezintă contestațiile retrase de către SIMCON-LUX SRL. Operatorul economic a depus 6 contestații, iar 3 dintre acestea și le-a retras, ulterior, renunțând la pretenții. Toate contestațiile retrase au vizat proceduri de achiziție publică desfășurate de către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) a Primăriei mun. Chișinău

Tabel 2 Proceduile de achiziție publică în care SIMCON-LUX și-a retras contestațiile

Nr.Obiectul AchizițieiValoarea estimată, lei fără TVA
1Reparația capitală a unor blocuri de locuințe (sectorul Buiucani)1 151 250
2Reparația capitală a unor blocuri de locuințe (sectorul Ciocana)1 391 667
3Reparația capitală a unor blocuri de locuințe (sectorul Centru)1 230 834

Curios este faptul că SIMCON-LUX SRL a câștigat un set de contracte de achiziție de la aceeași autoritate contractantă în valoare totală de 512 182 lei, în toate cazurile fiind oferta cea mai scumpă. Este necesar de menționat că contractele de achiziție au fost semnate, după ce SIMCON-LUX SRL și-a retras pretențiile pe celelalte proceduri de achiziție publică.

Tot în cadrul acestor proceduri un alt operator economic Vega Total SRL și-a retras pretențiile față de Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) și a încheiat contracte de achiziție în valoare de 329 190 lei.

 

Fig. 3 Contractul atribuit SIMCON-LUX SRL de către (DGLCA) a Primăriei mun. Chișinău (sursa tender.gov.md)

 

Fig. 4 Procedurile de achiziții în care SIMCON-LUX SRL și-a retras contestațiile 

(sursa tender.gov.md)

În urma analizei pretențiilor înaintate de contestatori către autoritățile contractante, cel mai des apar stegulețe roșii la întocmirea deciziei de atribuire. Astfel, constatăm că, în majoritatea contestațiilor depuse, pretențiile au fost pertinente, iar bazându-ne pe practicile și spețele din deciziile anterioare adoptate de către ANSC, cel mai probabil, aceste pretenții urmau a fi admise, iar ANSC ar fi putut să emită fie măsuri de remediere, fie să anuleze, în parte sau integral, procedura de achiziție publică.

Pentru a evita astfel de situații incerte, asupra cărora planează suspiciuni rezonabile de fraudă este necesar de intervenit cu măsuri suplimentare atât la nivel legislativ, cât și la modul de funcționare al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Următoarele acțiuni ar contracara fenomenul ”contestațiilor retrase”:

 

  1. Pentru asigurarea transparenței în procesul de contestare este imperativ ca contestațiile depuse, după care retrase, să fie publicate pe site-ul www.ansc.md, pentru ca societatea civilă să monitorizeze motivele invocate de contestator;
  2. Amendamente la legislația națională în achiziții, prin introducerea posibilității de alegere pentru ANSC cu privire la continuarea examinării contestațiilor retrase sau de a lua act prin cererea de retragere a contestatorului. Spre exemplu în România, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator, conform Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 art. 278 alin. 7
  3. Examinarea posibilității de introducere a unei taxe (cauțiuni) pentru operatorul economic, care va fi ulterior restituita în cazul în care pretențiile acestuia vor fi admise, pentru Licitațiile Deschise. 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.