Blog

Contracte de peste 42 de milioane de lei – încheiate de Inspectoratul General al Poliției prin procedura de negociere fără publicare
Revizii

Contracte de peste 42 de milioane de lei – încheiate de Inspectoratul General al Poliției prin procedura de negociere fără publicare

Autor: AGER

 

La data de 27.04.2023, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a încheiat 2 contracte prin procedura de negociere fără publicare (NFP) pentru procurarea autovehiculelor cu firmele DAAC AUTO SRL și DAAC AUTOSPORT SRL. Valoarea primului contract constituie 23 329 718 lei, respectiv, valoarea celuilalt – 19 523 959 lei.

AGER a solicitat IGP-ului, să ofere informații cu privire la invitația de participare aferentă procedurii privind achiziționarea bunurilor prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare; decizia de atribuire și darea de seamă în cazul procedurii respective. Din răspunsul oferit de IGP, am primit doar invitația de participare aferentă procedurii privind achiziționarea bunurilor prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare, menționându-se că decizia de atribuire și darea de seamă conțin informații identice și anume toate etapele evaluării procedurii de achiziții publice. De asemenea, se precizează că darea de seamă, în conformitate cu prevederile art.78 alin.(1) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice a fost publicată în Buletinul achizițiilor publice nr.45 din 09.06.2023. Precizăm, darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice, este publicată in BAP 45.3.

Conform, Dispoziției nr. 57 din 19 ianuarie 2023 ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova: 11. În contextul războiului din țara vecină și riscurile la adresa securității naționale generate de acesta, în vederea asigurării măsurilor de securitate în pregătirea celei de-a doua reuniuni a Comunității Politice Europene, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), în calitate de entitate responsabilă pentru organizarea celei de-a doua reuniuni a Comunității Politice Europene la Chișinău, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și instituțiile/autoritățile administrative din subordinea sa (responsabile de buna desfășurare a evenimentului dat), vor încheia contractele de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare desfășurării reuniunii prin proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în baza prevederilor art. 56 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În scopul asigurării confidențialității informației, pentru a nu periclita măsurile de securitate în pregătirea celei de-a doua reuniuni a Comunității Politice Europene prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 și anume 1) art. 30 alin. (1), MAEIE, MAI sau, după caz, instituția/autoritatea administrativă din subordinea MAI nu va transmite, iar AAP nu va publica anunțul de atribuire în Buletinul achizițiilor publice; 2) art. 69 alin (10), MAEIE, MAI sau, după caz, instituția/autoritatea administrativă din subordinea MAI nu va transmite, iar AAP nu va recepționa Decizia de atribuire a contractului; 3) art. 78 alin. (1) și (2) MAEIE, MAI sau, după caz, instituția/autoritatea administrativă din subordinea MAI nu va transmite, iar AAP nu va recepționa și asigura publicarea Dării de seamă în Buletinul achizițiilor publice. MAEIE va asigura păstrarea anunțului de atribuire, deciziei de atribuire și dării de seamă în dosarul achiziției publice în format pe hârtie și le va transmite către AAP după încheierea evenimentului, în scopul asigurării corectitudinii evidenței și analizei statistice privind achizițiile publice. 

Drept urmare, în oferta de participare, autoritatea contractantă a cerut: (lotul 1) Autovehicul reprezentativ tip Sedan 4×4 – 11 bucăți; (lotul 2) Autovehicul reprezentativ tip crossover 4×4 – 14 bucăți; (lotul 3) Autovehicul de tip sedan – 15 bucăți; (lotul 4) Autospeciale de tip crossover 4×4 – 38 bucăți; (lotul 5) Autovehicul de tip reprezentativ crossover/combi/universal – 13 bucăți. Valoarea estimativă a achiziției ar fi 45 564 000,00 lei, fără TVA. 

Invitația de participare a fost trimisă către următorii agenți economici: DAAC Hermes; Toyota Chișinău „Continent”; Mercedes-Benz Moldova; Compania Rumeon și Compania Autospace. 

Ulterior, doar 2 operatori economici au depus oferta de participare, și anume: DAAC-AUTO SRL și DAAC-AUTOSPORT SRL. Precizăm, firmele respective sunt parte a holding-ului DAAC-Hermes. 

Din darea de seamă, remarcăm сă pentru lotul 2 ,,Autovehicul reprezentativ de tip crossover” s-au solicitat 14 autovehicule, оfеrtаntul DAAC-AUTO SRL a propus pentru lotul menționat autovehicule de model Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4×4. Totodată, ofertantul a oferit o cantitate mai mare de bunuri, și anume 1 buc. pentru lotul 1 ,,Autovehicule reprezentativ de tip Sedan 4×4” și 2 buc. pentru lotul 5 ,,Autovehicul reprezentativ de tip crossover/combi/universal.” De asemenea, autoritatea contractantă a acceptat oferta pentru lotul 2 cu o cantitate mai mică din motiv că există un singur participant pentru lotul respectiv și va achiziționa doar cantitatea solicitată pentru lotul 1 și 5. 

Secția transport a IGP a examinat specificațiile de preț reduse oferite de către participanți în urma negocierilor. Astfel, analizând lista dotărilor și prețurile pentru accesorii, a fost considerat necesară instalarea proiectoarelor bliț față și spate, controler led, inclusiv montare , pentru autovehiculele care vor fi implicate în escortă și misiuni speciale. Cu scopul de a economisi banii publici, s-a propus excluderea pozițiilor date de la autovehiculele din lotul 4 ,,Autospeciale de tip crossover 4×4” și lotul 5 ,,Autovehicul reprezentativ de tip crossover/combi/universal”, fapt ce a micșorat valoarea ofertei cu 9 450,00 lei/per automobil. Subsecvent, în urma negocierilor, Grupul de lucru pentru achiziții a fost informat că un automobil de model Skoda Superb 4×4 și unul de model Skoda Kodiaq 4×4 sunt de culoare neagră. Astfel, având în vedere că în conformitate cu Lista culorilor de bază și a culorilor benzilor reflectorizante ale autovehiculelor speciale a Regulamentului privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/2018, culoarea de bază a autovehiculelor speciale ale IGP este albă, nu a mai fost necesară aplicarea schemei color-grafice și instalarea girofarurilor pe mașinile de culoare neagră. În schimb, s-a propus instalarea girofarurilor de tip ascuns, similare lotului 3 ,,Autovehicul de tip sedan”. Astfel, în cazul înlocuirii girofarurilor, prețul ofertei a fost micșorat cu 30 000,00 lei, conform scrisorii companiei DAAC-Auto SRL din 19.04.2023. 

Precizăm DAAC AUTO SRL este fondator al firmei DAAC AUTOSPORT SRL. Conform informațiilor publicate pe pagina web daac.md, președintele holdingului care deține companiile DAAC este Chirtoca Vasile, care în anul 2019 a fost ales în Consiliul Municipal, unde a candidat pe locul 2 pe lista Partidului Socialiștilor. Anterior, omul de afaceri a fost ales pe lista Partidului Comuniștilor.

 

 

Sursa foto: moldova.europalibera.org

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).