Blog

Revizii

Contrazice oare Hotărîrea Guvernului Legea achizițiilor publice?

Recent, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat o procedură de licitație deschisă privind achiziționarea bunurilor de primă-necesitate pentru fiecare nou-născut (https://achizitii.md/ro/public/tender/21000569). Valoarea totală a achiziției este de 4 736 666,67 MDL. Caietul de sarcini nu ridică mari semne de întrebare, cu excepția următoarei prevederi: (punctul 2.2.) Setul de bunuri vor fi de producție autohtonă, cu excepția pachetului de scutece.

Conform legii 131, art. 37: (4) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Totodată, în documentele de achiziție, se menționează faptul că achiziția respectivă se realizează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1039/2018. Analizând această hotărîre, observăm că, deși aceasta prevede, în pct. 4 , că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va selecta, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin procedura de licitație deschisă, operatorul economic care, în baza contractului încheiat cu Ministerul, va asigura realizarea activităților stipulate în prezentul Regulament în limitele atribuțiilor stabilite, ulterior, în pct. 6. prevede că: Furnizorul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: 1) să fie producător autohton, a cărui activitate să țină de producerea mărfurilor inclusiv pentru copii, în conformitate cu actele normative în vigoare.

În acest context, deși nu suntem împotriva susținerii producătorilor autohtoni de către autoritățile publice, orice achiziție trebuie desfășurată în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Iar în cazul de față, suntem de părerea că HG 1039/2018 contravine prevederilor Legii 131 privind achizițiile publice. Deoarece nu avem calitatea de parte interesată pentru a putea contesta legalitatea Hotărîrii în instanța de judecată, și nici nu putem contesta procedura de achiziție la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, am adresat o scrisoare de clarificare Guvernului și așteptăm un răspuns în această privință cît de curând.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.