Blog

Cu acte false depuse în ofertă, DGLCA i-a atribuit contractul de peste un milion trei sute mii lei
Revizii

Cu acte false depuse în ofertă, DGLCA i-a atribuit contractul de peste un milion trei sute mii lei

Autor: Valeriu Ciorba

Cu toate că a depus un certificat fals, i-a fost atribuit contratul de peste un milion trei sute mii lei. Necătînd la faptul că și denumirea fișierului respectiv – fotoshop1111.pdf – ridică semne mari de întrebare,  Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău, totuși a refuzat alte două oferte cu preț mai mic și a atribuit contractul către compania „RODICONS” S.R.L.

Simpla examinare a documentului respectiv a trezit dubii privind veridicitatea lui. O mulțime de indicii arătau că documentul este unul „desenat”. Proprietățile documentului conțin informații că a fost creat prin intermediul aplicației de prelucrare a imaginilor Adobe Photoshop CC 2017 (Windows) în data de 7 decembrie 2018, ora 10:56:57. Detalii AICI.

Prin răspunsul primit de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică* (nr. 07/1274/AST din 28.05.2019), am fost informați precum că:  … a fost efectuat un control în urma căruia s-a constatat că Agenția pentru Supraveghere Tehnică, AVIZ pentru participare la licitațiile publice cu nr. 72/18 din 22.02.2018, întreprinderii SC „RODICONS” SRL nu a eliberat.

Cu toate că Legea Achizițiilor Publice obligă semnarea electronică a tuturor actelor depuse în ofertele operatorilor economici, în cadrul acestei proceduri o mare parte de acte au fost depuse fără aplicarea semnăturii electronice.

Procedura dată nu a fost contestată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor de nici unul din ceilalți operatori economici care au depus ofertele.

Menționăm faptul că anterior „RODICONS” S.R.L. a mai avut contracte mai mici cu DGLCA.

Compania „RODICONS” S.R.L. a fost înregistrată la data de 28.12.2012 de către Roșcovan Rodica. Pe adresa indicata, mai este înregistrată o altă companie de construcții – „RODION CONSTRUCT” S.R.L.

În data de 16 noiembrie 2018, Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a lansat procedura de achiziții publice ”Foișoare (inclusiv instalarea și amenajarea). Tipul de procedură selectat a fost licitație deschisă, cu valoarea estimată de 1 250 000 lei.

Pînă la data deschiderii ofertelor, cinci operatori economici au depus oferte. Primele două oferte cu prețul cel mai mic au fost refuzate de către DGLCA, argumentarea pentru albele refuzuri fiind „Oferta nu corespunde documentației de atribuire”. Pină în acest moment sistemul MTender arată că oferta depusă de către „RODICONS” S.R.L. se află „în cauză”.

La începutul anului 2019, pe pagina web a Agenției Achiziții Publice a fost publicată informația privind înregistrarea Contractului de achiziție din data de 27.12.2018, încheiat între Directia Generala Locativ-Comunală și Amenajare și „RODICONS” SRL. Obiectul contractului fiind: Foișoare (inclusiv instalarea si amenajarea), cu valoarea de  1 317 600 lei (inclusiv TVA).

* Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 886 din 01.11.2017 cu privire la crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică au fost fuzionate mai multe instituții, inclusiv Inspecția de Stat în Construcții în Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 Art.632 în conținutul legilor speciale, sintagma “Inspecția de Stat în Construcții” a fost înlocuită cu sintagma “Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.