Blog

Cum a fost favorizat un agent economic pentru renovarea străzii pietonale Eugen Doga
Revizii

Cum a fost favorizat un agent economic pentru renovarea străzii pietonale Eugen Doga

Autor: Ala Revenco

 

Repararea străzii pietonale Eugen Doga din municipiul Chișinău a devenit subiect de dezbatere și critică în societate. Proiectul, care conform afirmațiilor responsabililor de la Primăria mun. Chișinău, a fost inițiat în parteneriat cu Agenția de Cooperare Turcească TIKA, a fost prezentat ca o idee inovatoare și originală, însă a generat opinii contrarii din cauza modului în care a fost gestionat.

Decizia de a renova acest loc emblematic nu a fost consultată cu locuitorii orașului, nu au fost comunicate costurile finale ale lucrărilor, iar unica licitație publică anunțată pentru aceste lucrări, a fost anulată după depunerea ofertelor de către agenții economici interesați. 

Dacă să aranjăm informațiile despre reparația străzii pietonale Eugen Doga din Chișinău în ordine cronologică, obținem următoarele:

– La 3 mai 2023, primarul mun.Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în mod oficial proiectul de reabilitare a străzii pietonale Eugen Doga, urmând să fie realizate lucrări de amenajare a unui segment de drum care să imite clapele unui pian; 

– la 4 mai 2023 (adică după o zi de la anunțarea lucrărilor), la Ministerul Culturii au fost înregistrate cererile nr.2078 și nr.2079, privind renovarea străzii pietonale, acest lucru fiind menționat în ordinea de zi a ședinței Consiliului Național al Monumentelor Istorice din 12.05.2023. Conform expertei Anetta Dabija, CNMI a decis: „să nu participe la ilegalitățile Primăriei” și a scos de pe ordinea de zi subiectul.

– la data de 18 mai 2023, Primăria mun.Chișinău anunță că primul segment a străzii pietonale a fost realizat și că „Urmează ca de săptămâna viitoare să înceapă amenajarea celuilalt segment de pietonală până la Aleea Grigore Vieru”.

 

Conform panoului informativ amplasat în zona vizată, lucrările au fost realizate de către „TotalStroy Com” SRL, un agent economic fondat în luna septembrie 2019, care în anul 2022 a beneficiat de cel puțin 4 contracte din bani publici, în valoare totală de  7 557 243 lei, dintre care 3 contracte cu Pretura Botanica și un contract cu Pretura Buiucani. Nici pentru anul 2021, nici pentru anul 2023 pe platforma https://tender.gov.md/ nu sunt înregistrate alte contracte de achiziții publice pentru agentul economic menționat.

Tipul ContractuluiData documentuluiTipul documentuluiAutoritatea ContractantăOperator EconomicObiectul AchizițieiSuma
Contract de achiziţie16.12.2022COP MTender Pretura BotanicaTOTALSTROY COM SRLFinalizarea proiectării integrale a parcului ,,Valea Trandafirilor”2.156.905,79
Contract de achiziţie03.10.2022LP MTender Pretura BuiucaniTOTALSTROY COM SRL”Construcția unei buvete în parcul ”Butoiaș”, sectorul Buiucani și amenajarea terenului adiacent”1.079.335,38
Contract de achiziţie05.04.2022LP MTender Pretura BotanicaTOTALSTROY COM SRLAmenajarea scuarurilor în sectorul Botanica, mun. Chișinău1.913.699,03
Contract de achiziţie05.04.2022LP MTender Pretura BotanicaTOTALSTROY COM SRL#1019600042085Amenajarea terenurilor de utilitate publică2.407.303,34

În cazul lucrărilor de renovare a străzii pietonale contractarea antreprenorului a fost efectuată în afara unui contract de achiziție publică.

Inițial, la 12 octombrie 2022, Pretura sectorului Râșcani a lansat Licitația Publică ocds-b3wdp1-MD-1665580182747 „Renovarea străzii pietonale Eugen Doga, porțiunea cuprinsă între str. Columna și str.Constantin Tănase, situat în intravilanul mun.Chișinău, str. Eugen Doga, nr.cad. 0100419.518”, cu o valoare estimată de aproximativ 1 992 000 de lei (fără TVA). La procedura de achiziție au fost depuse 3 oferte de către agenții economici:

  • „KVM Cons” SRL cu oferta în valoare de 2 363 631,23 lei (fără TVA);
  • „TotalStroy Com” SRL cu oferta în valoare de 1 777 301,20 lei (fără TVA);
  • „Medalmir” SRL cu oferta în valoare de 1 912 285,24 lei (fără TVA).

La 28 octombrie 2022, la momentul deschiderii ofertelor, cel mai mic preț a fost pentru oferta depusă de compania „TotalStroy Com” SRL, dar după realizarea a 3 runde de licitare, câștigător urma să devină compania „Medalmir” SRL, care și-a diminuat oferta de la 1 912 285,24 lei la 1 777 300 lei, în timp ce ceilalți doi ofertanți și-au menținut ofertele neschimbate. 

Totuși, în cadrul acestei proceduri nu a fost stabilit câștigătorul, iar la 7 decembrie 2022 procedura de achiziție a fost anulată, cu argumentarea „abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire”. Deoarece aceste „abateri grave” au fost stabilite doar după deschiderea ofertei și efectuării procesului de licitare, apar dubii rezonabile că printre motivele reale ale anulării ar putea fi faptul că, în circumstanțele specificate, compania „TotalStroy Com” SRL nu ar fi putut fi desemnată câștigător.

Mai multe semne de întrebare ridică și următoarele situații:

  • Chiar dacă la finele anului 2022 compania „TotalStroy Com” SRL nu a fost desemnată câștigătoare pentru achiziția de lucrări de renovare a străzii pietonale Eugen Doga, totuși în luna mai 2023 această companie a realizat aceste lucrări, fiind contractată netransparent.
  • Agentul economic „TotalStroy Com” SRL a mai realizat activități similare, fiind contractată, la fel în mod netransparent și la fel în proiect finanțat de agenția TIKA. E cazul lucrărilor de reparație curentă a trotuarelor în sectorul Râșcani (bulevardul Grigore Vieru) în valoare de 1 155 821,94 lei, proiect realizat în anul 2021, declarate de „TotalStroy Com” SRL drept experiență similară.
  • Anularea unei alte proceduri de achiziții publice, lansate de către Pretura Buiucani. E vorba de procedura ocds-b3wdp1-MD-1667923424343   ”Reparații curente a coridorului și blocului sanitar al Preturii sectorului Buiucani” cu valoarea estimată de 567 860,76 lei. În cadrul acestei proceduri au fost depuse 8 oferte, iar agentul economic „TotalStroy Com” SRL a depus una din ofertele cu cel mai mare preț, respectiv nu avea șanse să fie desemnată câștigătoare. E relevant și faptul că această procedura de achiziție publică e unica anulată în anul 2022 de către  Pretura Buiucani.

În final, concluzionăm că circumstanțele identificate în cazul colaborării „TotalStroy Com” SRL cu autoritățile municipale, inclusiv modul în care a fost selectat antreprenorul pentru realizarea lucrărilor de renovare a străzii pietonale, indică tendințe ale autorităților contractante de a favoriza anumiți agenți economici, cât și de a evita în anumite cazuri procedurile de achiziție transparente.

 

 

Sursa foto: noi.md

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).