Blog

Cum DETS Centru și DETS Râșcani au interpretat eronat legea și au semnat abuziv contracte NFP în anul 2022
Revizii

Cum DETS Centru și DETS Râșcani au interpretat eronat legea și au semnat abuziv contracte NFP în anul 2022

 

Autor: Valeriu Ciorbă

 

În anul 2022, Direcția Educație, Tineret și Sport (DETS) sector Centru și Râșcani din municipiul Chișinău au fost direcțiile „lider” la contracte de achiziții publice prin proceduri necompetitive de Negociere Fără Publicare prealabilă a unui anunț de participare (NFP). Astfel, cele două direcții au cheltuit circa 67% (32 473 414,84 lei), din totalul de 48 176 126 lei valorificați, prin contracte NFP de către DETS-urile din Chișinău în anul 2022. Șef al DETS Centru este Strajesco Natalia, iar șef-interimar al DETS Râșcani este Valentina Rău.

Constatăm utilizarea în premieră de către DETS-uri a alocărilor de fonduri suplimentare la sfârșit de an drept „argumente” care au dus la „situații de urgență” care să le permită utilizarea NFP. Pare cusută cu ață roșie această „argumentare” și „logică”. În experiența noastră de monitorizare, nu am mai întâlnit situații cînd alocările de fonduri suplimentare la sfârșit de an au fost utilizate ca pretext pentru contracte netransparente NFP.

 

DETS Centru
În anul 2022, DETS Centru a încheiat treisprezece contracte de achiziții, în sumă totală de 20 330 466,94 lei, utilizând procedura necompetitivă de Negociere Fără Publicare. Suplimentar, au fost încheiate trei Acorduri adiționale de micșorare în valoare de 679 841,6 lei.
În cazul a opt contracte prin procedură NFP pentru servicii de reparații, schimbare a tâmplăriei, argumentele aduse de către DETS Centru considerăm a fi neconvingătoare, fapt confirmat și în raportul de monitorizare (Nr. 27/259-443 din 17.04.2022) a uneia dintre procedurile respective de către Agenția Achiziții Publice.
Compania „Anreal Cons” SRL, care este una din companiile „abonate” la banii publici ai DETS-urilor, a beneficiat de cinci contracte în sumă totală de 8 663 635,51 lei, pentru servicii de reparații, tâmplărie.
Unul dintre contractele NFP ale DETS Centru cu „Anreal Cons” SRL, în sumă de 1 599 999,95 lei a fost monitorizat de către Agenția de Achiziții Publice (Nr. 27/259-443 din 17.04.2022). Au fost examinate următoarele acte ale Grupului de Lucru de Achiziții: Decizie nr. 4 NFP din 29.04.2022, Darea de seamă nr. 4 NFP din 29.04.2022. În urma examinării, AAP a constatat că autoritatea contractantăa aplicat prevederile legii în mod eronat și a solicitat expres revizuirea deciziilor grupului de lucru. DETS Centru a neglijat solicitările AAP și a atribuit contractul companiei „Anreal Cons” SRL.
Amintim că în anul 2021, DETS Centru a încheiat cel puțin patru Contracte de valoare mică cu „Anreal Cons” SRL pentru lucrări de reparații.

Intuim că în cazul contractelor cu Întreprinderea Municipală „Autosalubritate” ar fi convingătoare argumentele invocate în semnarea contractelor prin procedură de Negociere fără Publicare. În 2022 ÎM „Autosalubritate” a beneficiat de un contract în sumă de 343 400 lei, ulterior fiind micșorat cu 30 000 lei.
Cu toate că în ultimii ani majoritatea achizițiilor de servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar au fost petrecute transparent prin sistemul MTender, neclară și dubioasă este situația privind achizițiile publice prin NFP cu ISAP „Liceist”. Astfel ISAP „Liceist” a beneficiat de patru contracte în sumă totală de 5 717 212,8 lei. Ulterior au fost încheiate două Acorduri adiționale de micșorare în valoare de 649 841,6 lei.
La 31 ianuarie 2022, cu „S.A.D. PROIECT” SRL a fost semnat un contract în sumă de 811 520 lei pentru Servicii de proiectare pentru reconstrucția imobilului cu nr. cadastral 01002130589 din str. Gheorghe Cașu 33, mun. Chișinău (Reconstrucția unei instituții de educație timpurie noi).
Alte două contracte de reparații au fost semnate cu „Construct Todor” SRL (399 998,63 lei) și „STAFOLET” (4 394 700 lei).
În anul 2021, DETS Centru nu a semnat niciun contract prin NFP, iar în anii precedenți  2020, 2019 și 2017, doar cîte 1 contract; 2018 – 2 contracte.

 

 

DETS Râșcani
În Planul de Achiziții 2022 (varianta modificată la 30.11.2022) al DETS Râșcani, au fost incluse 21 de proceduri de achiziție prin Negociere Fără Publicare, în sumă totală de 7 812 113,99 lei, marea lor majoritate fiind pentru lucrări de reparații și construcții. Din secțiunea Contracte Atribuite de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, DETS Râșcani, în anul 2022, a semnat 12 contracte prin procedura NFP și un acord adițional în sumă totală de 12 822 789,5 lei.
În luna iunie 2022, DETS Râșcani a semnat un contract NFP cu „Verilarproiect” SRL pentru Resistematizarea blocului lit.„G” la LT „M. Lomonosov” în sumă de 885 040,57 lei. Agenția Achiziții Pubice a monitorizat procedura dată (Nr. 27/259-516 din 14 iunie 2022) și a constatat că nu au fost aduse argumente și dovezi, care ar demonstra că operatorul economic selectat este singurul operator economic care dispune de lucrările necesare și nu există o altă alternativă. La fel a fost constatată desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără publicare și favorizarea nejustificată a unui operator economic, cu încălcarea principiului transparenței și asigurării concurenței, prevăzut la art.7 lit. b) și c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. AAP a solicitat expres Grupului de Lucru pentru Achiziții a DETS Râșcani revizuirea deciziei grupului de lucru. DETS Râșcani nu a ținut cont de solicitările AAP și a atribuit contractul către „Verilarproiect” SRL.

În data de 20 octombrie 2022, DETS Râșcani a semnat cu mai multe companii șapte contracte NFP pentru Lucrări de reparație în instituțiile subordonate în sumă totală de 4 905 275,1 lei.

În data de 9 decembrie 2022, au fost semnate alte două contracte NFP tot pentru Lucrări de reparație în instituțiile subordonate, în sumă totală de 2 818 631,46 lei. Cel mai mare contract NFP de 1 819 824,46 lei a fost semnat cu „Livart Prim” SRL. DETS Râșcani a argumentat (BAP nr. 103.1, pagina 53) motivele de maximă urgență și excepționalitatea obiectului achiziției astfel: alocarea resurselor bugetare suplimentare în data de 18 octombrie 2022 (Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 16/1), distribuirea alocațiilor prevăzute în data de 17 noiembrie (Dispoziția primarului mun. Chișinău nr. 559-d), dezagregarea alocațiilor pe data de 17 și 23 noiembrie și elaborarea caietelor de sarcini în cel puțin 10 zile. Prin „argumentele” date, DETS Râșcani a invocat art. 56, lit b) din Legea Achizițiilor Publice care permite utilizarea procedurii de Negociere fără publicare.

În data de 29 decembrie 2022, DETS Râșcani a semnat un contract NFP cu Râșcani SC” IS pentru Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s. Rîşcani și instituțiilor de învățămînt care se află la autonomie financiară, pentru perioada 02.01.2023-28.02.2023, în sumă de 3 731 084,4 lei.

Menționăm faptul că DETS Râșcani, prin semnătura șefului-interimar Valentina Rău, a refuzat oferirea informațiilor privind componența nominală a Grupurilor de Lucru în domeniul achizițiilor publice, cât și responsabilitățile/atribuțiile nominale ale fiecărui membru al Grupului de lucru, în perioada anilor 2021-2022. În răspunsul oferit (nr. 01-15/532 din 29 septembrie 2022), DETS Râșcani „atrage atenția” că informația solicitată conține date cu caracter personal – referitoare la persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal) (. . .) Astfel, DETS Râșcani are obligația să informeze subiecții de date cu privire la scopurile de colectare și utilizare datelor (. . .) Considerăm răspunsul DETS Râșcani total abuziv și ilegal, fapt pe care îl considerăm mult mai grav decât lipsa răspunsului în sine la solicitarea de informații.

În anul 2021, DETS Râșcani a semnat doar două contracte NFP în sumă totală de 1 720 434 lei:
– pe 24 decembrie cu „Autosalubritate” IM pentru Servicii de evacuarea deșeurilor menajere solide de la instituţiile subordonate pentru anul 2022 în sumă de 654 264 lei,
– pe 31 decembrie cu „Râșcani SC” IS pentru Servicii de alimentare a copiilor în sumă de 1 066 170 lei.

În anul 2020, pe 14 august a fost semnat un contract NFP cu „Anstelux” SRL pentru Mobilier pentru necesitatea instituţiilor preuniversitare, în sumă de 685 785 lei.

În anul 2019, pe data de 18 iulie au fost semnate patru contracte NFP pentru Lucrări de reparaţii în sumă totală de 2 765 686,93 lei. Două din contractele din 2019 au fost cu „Livart Prim” SRL în sumă de 1 117 553,73 lei.

În anul 2018, au fost semnate două contracte NFP pentru:
– Servicii de alimentare a elevilor claselor 1-4, din familii social vulnerabile, contactați de TBC, școli internat, școli grădinițe subordonate DETS sectorul Rîșcani pentru 10 septembrie – 31 decembrie 2018, în sumă de 600 061 lei, cu „Râșcani SC” IS,
Aparate de uz casnic şi Utilaj tehnologic în sumă de 201 010 lei, cu SC „Dina – Cociug” SRL.

Pe 15 decembrie 2017, au fost semnate trei contracte NFP pentru mobilier, în sumă totală de 1 397 250 lei.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).