Blog

Cum (nu) respectă Universitatea de Stat din Moldova deciziile ANSC
Revizii

Cum (nu) respectă Universitatea de Stat din Moldova deciziile ANSC

Autor: Diaconu Olga

Instrumentul de monitorizare a achizițiilor de pe platforma revizia.md a fost elaborat pentru a indica riscurile asociate procedurilor de achiziții publice din sistemul MTender în baza a 17 indicatori de risc. Acumularea unui punctaj mare de către către o procedură de achiziții denotă un grad ridicat de risc, fiind necesară monitorizarea manuală a procedurii. 

Una dintre procedurile căreia sistemul automat de monitorizare îi acordă un punctaj ridicat, este licitația pentru achiziționarea de tehnică de calcul, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1581089894705, inițiată de Universitatea de Stat din Moldova. Acest punctaj se datorează numărului mare de contestații admise, iar ulterior, de contestații repetate admise de de Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă achiziționează 40 de stații de lucru VR Workstation (Brand Name International), cu valoarea estimată de 1 700 000 lei, fără TVA. Aceste calculatoare vor fi destinate programării soft AR / VR și testării soft/hard a tehnologiilor performante în domeniul AR și VR (Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive Pro, Magic Leap One, VIVE Pro). 

În rezultatul evaluării, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de operatorul economic „Fors-Computer” SRL. Decizia a fost contestată de operatorii economici „AV-Macrocom” SRL și „BTS PRO” SRL. 

Prin Decizia nr. 03d-201-20 din 13.04.2020, ANSC a constatat că autoritatea contractantă a solicitat următorii parametri: „RAM: min 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666, pre-instalat la uzină”, însă a acceptat oferta operatorului economic care a propus „Memory: 32 GB (4 x 8 GB) DDR4 2666 DIMM Memory”. Autoritatea contractantă a argumentat că abaterile din oferta „Fors-Computer” SRL sunt neînsemnate, iar specificațiile „Memory: 32 GB (4 x 8 GB) DDR4 2666 DIMM Memory” 4 DIMM slots sunt superioare „RAM: min 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666”, oferind performanță mai mare cu un scor sporit de 20 – 55% pentru citirea și scrierea datelor multi-core. 

ANSC nu a reținut aceste argumente deoarece, pe de o parte, autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta tehnică în strictă conformitate cu cerințele expuse în caietul de sarcini. În consecință, ANSC a anulat decizia de atribuire nr. 1 din 03.03.2020, dispunând reevaluarea ofertelor. 

În urma reevaluării ofertelor, autoritatea contractantă a desemnat repetat câștigătoare oferta operatorului economic „Fors-Computer” SRL, provocând nemulțumirea operatorilor economici „AV-Macrocom” SRL și „BTS PRO” SRL, care au contestat decizia de atribuire repetată. Contestatarii au argumentat că oferta „Fors-Computer” SRL nu putea fi desemnată câștigătoare în mod repetat, după ce ANSC a constatat neconformitatea acesteia prin Decizia din 13.04.2020.

Autoritatea contractantă a dat însă o interpretare individuală Deciziei ANSC din 13.04.2020, apreciind că aceasta ar acorda autorității contractante dreptul de a solicita explicații suplimentare de la ofertanți. Respectiv, aceasta a desemnat repetat oferta „Fors-Computer” SRL drept câștigătoare, în baza actelor suplimentare solicitate, scrisorii „FORS-Computer” SRL nr. 23-04/20 din 24.04.2020, care confirmă că prețul ofertei nu se va modifica pentru „4 x 8GB”, precum și scrisoarea anexate de la producătorul „HP”, care confirmă oferta cu memoria „RAM 4 x 8GB”, performanța memoriei cu 5% – 30% și demonstrează posibilitatea de a fi adăugată memorie suplimentară la 128 GB conform solicitării din caietul de sarcini.

În punctul său de vedere, autoritatea contractantă mai menționează că, având în vedere evoluția rapidă și continuă a tehnologiilor informaționale și a raportului calitate/preț, se urmărește extinderea memoriei RAM la 128GB. În acest scop, conform caietului de sarcini s-a solicitat o placă de bază cu suport pentru capacitatea memoriei de min 128GB (4 x 32GB) de tip DDR4. Prin urmare, conform aceluiași punct de vedere, autoritatea contractantă se exprimă că, la instalarea memoriei de 128GB, care necesită 4 module a câte 32GB, va fi necesară scoaterea tuturor modulelor de memorie existente, indiferent că sunt 2 x 16GB sau 4 x 8GB. 

Argumentele susmenționate ale autorității contractante denotă lipsă de consecvență, deoarece chiar reprezentanții acestei autorități recunosc faptul că documentația de atribuire a fost elaborată necalitativ, ignorând necesitățile reale ale autorității și stabilind cerințe irelevante. Totuși, aceste cerințe sunt obligatorii, atât pentru operatorii economici care participă la licitație, cât și pentru grupul de lucru care evaluează ofertele în baza cerințelor formulate. Admiterea de excepții contravine principiilor consfințite în art. 7 din Legea 131/2015 „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici”.

Prin Decizia din 02.06.2020, ANSC a reiterat constatările din decizia din 13.04.2020, apreciind că „măsurile de remediere dispuse de către Agenție prin decizia nominalizată, în speță reevaluarea ofertei „FORS Computer” SRL, nu pot fi interpretate ca o obligație a autorității contractante de a solicita suplimentar de la ofertantul contestator documente ce ar confirma corespunderea propunerii sale tehnice cu cerințele din documentația de atribuire, în măsura în care, prin decizia dată a fost expusă clar aprecierea Agenției pe marginea subiectului menționat, în același timp, fiind certă situația că toate resursele privind evaluarea ofertei date au fost epuizate. ANSC face referire la prevederile art. 86 alin. (11) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora „Decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părți. Contractul de achiziții publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută”.

În rezultat, ANSC a anulat procedura de achiziții, având în vedere expirarea termenului de valabilitate al ofertelor care nu au fost evaluate, în condițiile în care autoritatea contractantă nu a solicitat extinderea acestuia.

Precizăm că situațiile în care unele autorități contractante ignoră deciziile obligatorii ale ANSC sunt destul de răspândite. Deși astfel de abateri pot fi, în unele cazuri, o consecință a necunoașterii legislației privind achizițiile publice, considerăm că, în alte cazuri, autoritățile contractante încalcă în mod premeditat aceste decizii, conștienți de lipsa mecanismelor eficiente de executare a deciziilor ANSC și de  aplicare a sancțiunilor corespunzătoare.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).