Blog

Cum riscă să fie utilizat defectuos ajutorul financiar al României pentru reabilitarea parcului „Alunelul”  
Revizii

Cum riscă să fie utilizat defectuos ajutorul financiar al României pentru reabilitarea parcului „Alunelul”  

Autor: Diaconu Olga

Primăria sect. 6 București a aprobat, la data de 29 iulie, o finanțare de 846 000 Euro pentru reabilitarea parcului Alunelul din Chișinău.

Achiziția de lucrări denumită, Lucrări : ”Conceptul reparației curente ale cailor de comunicații si amenajarii parcului „Alunelul” si reconstrucția scenei” – etapa II”, cu valoarea estimată de 16 440 000 lei, a fost deja derulată, iar contractul atribuit operatorului economic „Barzine-Cons” SRL în baza deciziei de atribuire din 23.06.2020. Studiind documentația din sistemul MTender, avem totuși mai multe dubii referitor la corectitudinea desfășurării acesteia.

Din caietul de sarcini și lista cantităților de lucrări atașate, ne dăm seama că acesta conține următoarele elemente:

  1. Reconstrucția scenei din Parcul „Alunelul”, cu construirea copertinei și reamenajarea arenei pentru spectatori;
  2. Construcția unui havuz pietonal în parcul „Alunelul” și amenajarea teritoriului alăturat;
  3. Rețele exterioare de canalizare pluvială;
  4. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică;
  5. Rețele exterioare de apeduct;
  6. Iluminat stradal parcul „Alunelul”.

Caietul de sarcini atașat este foarte vag, fără a asigura posibilitatea elaborării unei oferte conforme. Autoritatea contractantă – Pretura sect. Buiucani, nu a atașat proiectul lucrărilor de reabilitare a parcului în sistemul MTender, fără a-și argumenta decizia de a nu publica aceste documente online. Pe de altă parte, Pretura Buiucani a stabilit o modalitate foarte restrictivă de acces la acest proiect în anunțul de participare. Potențialii ofertanți urmau să se înscrie și să confirme participarea în cadrul unei vizite la șantier pentru a lua cunoștință cu volumul de lucru al proiectului. Ulterior, ofertanții urmau să atașeze la ofertă procesul-verbal al vizitei la șantier, ca și condiție obligatorie de eligibilitate.

Această cerință este abuzivă, deoarece restricționează dreptul oricărei persoane de a lua cunoștință de proiectul tehnic și încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Legea 131/2015, care prevede că „Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care a expediat invitația de participare”. Obligativitatea participării la vizita pe șantier pentru depunerea ofertei este o condiție disproporționată. 

Ofertanții au atașat procesele verbale de participare la vizita pe șantier din 18 iunie 2020, în condițiile în care termenul limită de depunere a ofertelor era 20 iunie 2020. Prin urmare, ofertanții au avut la dispoziție numai două zile pentru elaborarea ofertei în conformitate cu proiectul tehnic și cantitățile de lucrări din acest proiect. Punerea la dispoziție a proiectului tehnic cu doar două zile înainte de data limită de depunere a ofertelor denotă îngrădirea dreptului operatorilor economici de a solicita clarificări, și de a obține corectarea unor posibile erori în proiect. Perioada de depunere a clarificărilor expirase la data de 30.05.2020.

În rezultatul procedurii de achiziție, a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic „Barzine-Cons” SRL, în valoare de 13 999 996 lei, fără TVA. Coincidență sau nu, aceluiași operator economic i-a fost atribuit, în luna iunie 2019, contractul de achiziții de lucrări de reparație curentă a căilor de comunicații și amenajarea parcului „Alunelul”, în baza procedurii de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558436308330. Deși procedura de achiziții publice apare ca fiind anulată în sistemul MTender, contractul în sumă de 4 500 364,80 lei a fost totuși încheiat la 17.06.2019, în temeiul aceleiași proceduri, conform informației de pe pagina Agenției Achiziții Publice. Mai mult, „Barzine-Cons” SRL a încheiat cu Pretura sect. Buiucani un acord adițional de majorare a valorii contractului, suma acestuia nefiind specificată, și un acord adițional de prelungire a termenului contractului. Deși nu putem afirma cu certitudine acest lucru, considerăm că succesul „Barzine-Cons” SRL în cadrul procedurii de achiziție din 2020 s-ar fi putut datora avantajului de a fi cunoscut proiectul și documentația tehnică aferentă din contractul de achiziții executat, în timp ce concurenții săi au avut la dispoziție numai două zile pentru elaborarea unei oferte conforme.

Nu putem să nu fim recunoscători pentru ajutorul financiar acordat de Primăria sect. 6 București pentru reabilitarea unor obiective de menire socială din Chișinău. Acesta este și motivul pentru care am decis să atragem atenția asupra riscului ca aceste resurse financiare să fie utilizate ineficient, prin denaturarea concurenței și trucarea achizițiilor publice. 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).